Prejsť na obsah
Kultúrna pamiatka roka 2012 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR v súlade so Štatútom súťaže Kultúrna pamiatka roka vyhlasujú VIII. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka. Súťaž sa uskutoční v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom súťaže Kultúrna pamiatka roka. Štatút súťaže a Organizačný a rokovací poriadok […]

Čítať viac

Kultúrna pamiatka roka 2011 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo po siedmy raz súťaž Kultúrna pamiatka roka. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky. SPP, a. s. je aj finančný partner, ktorý prispieva na zabezpečenie vyhodnotenia súťaže a štyri obnovené pamiatky odmení sumou 8 300 eur. Výtvarným symbolom súťaže […]

Čítať viac

Kultúrna pamiatka roka 2010 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2010

Minister kultúry SR Daniel Krajcer odovzdal 10. novembra 2011 v dvorane budovy ministerstva ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix štyrom oceneným pamiatkam. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po šiesty raz. Do súťaže bolo nominovaných 18 projektov, v súťažnej kategórii Obnova pamiatkového územia nebol prihlásený žiaden projekt. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., […]

Čítať viac

Kultúrna pamiatka roka 2009 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2009

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku po piatykrát súťaž Kultúrna pamiatka roka. Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí. Do súťaže bolo nominovaných 13 projektov. Minister kultúry a cestovného ruchu SR Daniel Krajcer odovzdal 28. októbra 2010 v dvorane budovy ministerstva ceny Kultúrna pamiatka […]

Čítať viac

Kultúrna pamiatka roka 2008 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2008

26. novembra 2009 udelilo Ministerstvo kultúry SR po štvrtýkrát ocenenia Kultúrna pamiatka roka. Poslaním súťaže, ktorú každoročne od roku 2006 vyhlasuje a organizuje MK SR, je podpora zodpovedného prístupu vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samospráv miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry pri príprave súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými […]

Čítať viac

Kultúrna pamiatka roka 2007 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uzavrelo 3. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka slávnostným odovzdávaním cien dňa 4. novembra 2008 v Dvorane MK SR. Do súťaže bolo prihlásených 15 pamiatkových objektov. Cenu Fénix z rúk ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča prevzali vlastníci a reštaurátori 4 pamiatok. Nositeľmi titulu Kultúrna pamiatka roka 2007 sa stali secesný most […]

Čítať viac

Kultúrna pamiatka roka 2006 Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Kultúrna pamiatka roka 2006

25. októbra 2007 vyhlásili v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave pri príležitosti výročia založenia Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok, prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky, výsledky súťaže Kultúrna pamiatka roka 2006. Súťaž sa uskutočnila po druhýkrát, jej vyhlasovateľom je MK SR, partnermi sú Slovenský […]

Čítať viac