Prejsť na obsah
KPÚ Nitra – Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola KPÚ Nitra

KPÚ Nitra – Ďakovný list KPÚ od farnosti Kubáňovo za archeologický výskum zanitknutého kostola

Existenciu farnosti v Kubáňove (okr. Levice) potvrdzuje zápis o farárovi Egídovi (Egidius plebanus de Seci) z rokov 1332-1337. Podľa vizitácie z roku 1697 sa v Kubáňove nachádzal kostol sv. Andreja-Svorada a Benedikta, ako filiálka farnosti vo Vyškovciach nad Ipľom. Bol vybudovaný z kameňa v tvare rotundy, mal trámový strop a šindľovú strechu. Svätyňa bola zaklenutá, […]

Čítať viac

KPÚ Prešov – Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach KPÚ Prešov

KPÚ Prešov – Obnova Erbovej sály v kaštieli vo Finticiach

Po ukončení obnovy Erbovej sály vo fintickom kaštieli sa 16. januára 2020 konalo jej slávnostné otvorenie. Jedinečný komplex kaštieľa s areálom, obnovovaný postupne (sýpka, kostol, kaštieľ…) má teraz komornú reprezentačnú sálu, ktorá prešla v priebehu rokov 2018 a 2019 komplexnou obnovou a reštaurovaním. Výsledky reštaurátorského výskumu dali základ reštaurátorskému postupu a určili aj najhodnotnejší neorenesančný […]

Čítať viac

KPÚ Košice – Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach KPÚ Košice

KPÚ Košice – Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach

Počas odstraňovania podlahy v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach, okres Košice – okolie, došlo k nálezu základov staršieho zaniknutého kostola (obr. 1) a v zmysle rozhodnutia KPÚ Košice bol následne realizovaný spoločnosťou Triglav s.r.o. pamiatkový archeologický výskum, ktorý mal zistiť rozsah dochovaných základov so zameraním pôdorysu kostola, objasniť vznik zaniknutého objektu a zdokumentovať prípadne […]

Čítať viac