Prejsť na obsah
Trenčiansky poklad pod kupolou – k aktuálnej obnove trenčianskej neologickej synagógy KPÚ Trenčín

Trenčiansky poklad pod kupolou – k aktuálnej obnove trenčianskej neologickej synagógy

Jednou z charakteristických čŕt panorámy historického jadra mesta Trenčín je kupola neologickej synagógy. Harmonicky zapadá medzi ďalšie urbanistické dominanty mestskej pamiatkovej rezervácie – Trenčiansky hrad, Mariánsky vrch s farským kostolom, dvojvežie piaristického kostola a Mestskú vežu, niekdajšiu dolnú mestskú bránu. Dnešná stavba synagógy však mala svoju staršiu predchodkyňu, ktorej existenciu roky dokladali len skromné zmienky […]

Čítať viac

Dve tváre jednej záchrany hradného areálu KPÚ Trenčín

Dve tváre jednej záchrany hradného areálu

Nemožno poprieť, že jeden z najmalebnejších a z architektonicko – historického hľadiska najautentickejších hradov Slovenska sa ukrýva v lesoch Strážovských vrchov a je ním hrad Uhrovec. O jeho záchranu sa v náročných podmienkach už niekoľko rokov usiluje občianske združenie Hrad Uhrovec. Okrem každoročného „hasenia“ havarijných situácii na stáročia chátrajúcich murivách a postupného spracovávania rozsiahlej prípravnej […]

Čítať viac

„Zachráňme Magdalénku“ Obnova kaplnky Nanebovzatia panny Márie v Horných Kočkovciach (okres Púchov, Trenčiansky kraj) KPÚ Trenčín

„Zachráňme Magdalénku“ Obnova kaplnky Nanebovzatia panny Márie v Horných Kočkovciach (okres Púchov, Trenčiansky kraj)

Dvojvežovú kaplnku na Trenčianskej ceste v Horných Kočkovciach neprehliadne zrejme nikto z domácich ani návštevníkov. Pohrebná kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, zapísaná v ÚZPF pod č. 766/1 s areálom cintorína je situovaná v okrajovej severovýchodnej časti obce Horné Kočkovce, v lesoparkovom prostredí, na úpätí svahu zaniknutej „Kočkovskej skaly“, ktorým vedie stará cesta na cintorín. Postavená bola […]

Čítať viac

Za sochárske diela pre kostol v Partizánskom ocenenie aj výsluchy ŠtB KPÚ Trenčín

Za sochárske diela pre kostol v Partizánskom ocenenie aj výsluchy ŠtB

Farský Kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom patrí k najhodnotnejším sakrálnym stavbám modernej architektúry na Slovensku a jeho význam si čoraz viac uvedomuje aj široká verejnosť. Neprebádanou kapitolou však stále zostáva jeho rozsiahle sochárske dotvorenie, ktoré v rokoch 1947 – 1950 vytvoril mladý talentovaný sochár Tibor Bartfay. Neprebádanou, pretože doba, v ktorej sochár na dielach […]

Čítať viac

Kaštieľ vo Vysočanoch – začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu KPÚ Trenčín

Kaštieľ vo Vysočanoch – začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu

Súčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková stavba kaštieľa, ozvláštnená nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. V minulosti kaštieľ v rámci Vysočian vynikal […]

Čítať viac

Nové poznatky o bočnom oltári Ukrižovania v rímskokatolíckom Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine KPÚ Trenčín

Nové poznatky o bočnom oltári Ukrižovania v rímskokatolíckom Kostol sv. Jakuba Staršieho v Tužine

V rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca 90. rokov 20. storočia podarilo s podporou rodákov z Nemecka zreštaurovať nielen v dezolátnom stave zachované nástenné maľby, ale postupne i zariadenie sakrálneho priestoru vrátane hlavného oltára, organu Samuela Wagnera, kazateľnice […]

Čítať viac

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov „vstala z popola“ KPÚ Trenčín

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov „vstala z popola“

Mauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. stor. boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci […]

Čítať viac

Pohrebná kaplnka v Trenčíne – nazývaná aj „Srbská“ KPÚ Trenčín

Pohrebná kaplnka v Trenčíne – nazývaná aj „Srbská“

Na mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny (1914) sa začalo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne. Väčšinu z nich tvorili vojaci, ktorí podľahli následkom zranení vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Neskôr bol založený aj ďalší vojenský cintorín v […]

Čítať viac

Kostol v Nedožeroch – Brezanoch, skrytá krása KPÚ Trenčín

Kostol v Nedožeroch – Brezanoch, skrytá krása

Zabudnutý a obchádzaný Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch – Brezanoch postupne odkrýva svoje tajomstvá. V roku 2019 na základe rozhodnutia KPÚ Trenčín začali prípravné práce na obnove kostola. Dôvodom bola opadávajúca novodobá vrstva omietky z fasád kostola. Pôvodne stredoveký Kostol sv. Heleny z rokov 1423-26 bol postavený ako jednoloďový s polygonálnym uzáverom […]

Čítať viac

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch  – nové nálezy KPÚ Trenčín

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch – nové nálezy

Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula […]

Čítať viac

Aktuality KPÚ Trenčín 2012 – 2017 KPÚ Trenčín

Aktuality KPÚ Trenčín 2012 – 2017

— 2017 — Archeologický výskum Mierového námestia v Trenčíne v roku 2017 Záchranný archeologický výskum historického jadra mesta Trenčín (Mierového námestia), prebiehajúci kontinuálne od apríla tohto roku, priniesol viaceré výsledky. Výskum stále prebieha tak prinášame prehľad doteraz najdôležitejších poznatkov. Na základe situácií zachytených v profiloch, geofyzikálnym prieskumom a informáciami o stavebných aktivitách v 20. storočí […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Obnova kalvárie v Považskej Bystrici KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Obnova kalvárie v Považskej Bystrici

Kalvária je situovaná na strmom kopci vo východnej časti mesta Považská Bystrica a východne od jeho hlavnej zástavby. Jej kompozíciu tvorilo charakteristických 12 malých murovaných zastavení, kamenné súsošie Kalvárie s trojicou ukrižovaných a smútiacimi postavami Panny Márie, Jána Evanjelistu a Márie Magdalény a vo vrchole malé jednolodie s polkruhovým uzáverom – Kaplnka sv. Márie Magdalény. […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

V sobotu 19. mája 2018 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Víťazný architektonický návrh Ateliéru RAW vzišiel z hlasovania verejnosti i posúdenia odborníkov. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete na náklady […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi, odozva dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení regiónu, […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 – 2018 Dni európskeho kultúrneho dedičstva

KPÚ Trenčín – Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 – 2018

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na seminár, pripravený v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018, ktorý sa bude konať v piatok 28. septembra 2018 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch refektára Kolégia piaristov v Trenčíne. Témou seminára je reštaurovanie vybraných sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín, ktoré bolo […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne

Obec Nitrianske Pravno vznikla pravdepodobne už v 13. storočí no mestské právo mu boli udelené až v r. 1335. Kataster obce má bohatú históriu a jeho najstaršie osídlenie pochádza z mladšej doby kamennej (lengyelskej kultúry). Od tejto doby bol kataster obce kontinuálne osídlení až do dnešnej doby. Výraznou dominantou obce je kostol, ktorý bol postavený […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Obnova barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom (2018-2019) KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Obnova barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom (2018-2019)

V objekte barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom bola v rokoch 2018 – 2019 zrealizovaná komplexná obnova s cieľom vytvorenia nových výstavných priestorov – Galérie kresleného humoru (vlastníkom a investorom stavby je Mesto Nové Mesto nad Váhom). Sýpka, ako poschodová dvojkrídlová budova na pôdoryse v tvare L, je situovaná v radovej zástavbe v severnej […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Mathias Hanisch – „nepoznaný maliar“ oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Mathias Hanisch – „nepoznaný maliar“ oltárneho obrazu v kostole sv. Vavrinca v Malej Hradnej

Po požiari v interiéri kostola v Malej Hradnej v júli v roku 2016 bol pohľad na zadymené steny a oltáre čierne od zapáchajúceho dechtu viac než smutný. Neskorobarokový mobiliár kostola bolo potrebné v krátkej dobe reštaurovať. Prioritou bol hlavný oltár s obrazom patróna kostola sv. Vavrinca diakona. Žiak a obľúbenec pápeža Sixta II., mučeník ranokresťanskej […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Obnova dvoch veží rímskokatolíckeho Kostola Všetkých svätých v Ilave KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Obnova dvoch veží rímskokatolíckeho Kostola Všetkých svätých v Ilave

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Ilave je architektonickou dominantou mesta Ilava. Stojí na území bývalej hradnej priekopy a je súčasťou bývalého hradného areálu, ktorý sa neskôr zmenil na kláštorný areál. V rámci areálu stojí juhozápadne od horného hradu, svojou hmotou je zasunutý za obvodové objekty areálu väznice. Pôvodne trinitársky barokový kostol bol postavený v rokoch […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Trenčianske Teplice – pohrebisko z doby bronzovej v polohe Kaňová KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Trenčianske Teplice – pohrebisko z doby bronzovej v polohe Kaňová

V priestore plánovanej výstavby Obytná zóna Kaňová Trenčianske Teplice v okrese Trenčín boli archeologickým výskumom preskúmané zvyšky žiarového pohrebiska z doby bronzovej v polohe Kaňová, nachádzajúcej sa severozápadne od intravilánu mesta pri ceste do Trenčianskej Teplej. Výskum nadviazal na výsledky výskumu realizovaného v bezprostrednej blízkosti výstavby obytnej zóny v rokoch 1960 – 1961 Z. Pivovarovou […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Hlavný oltár sv. Štefana kráľa vo farskom kostole v Beckove a cesta k jeho záchrane KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Hlavný oltár sv. Štefana kráľa vo farskom kostole v Beckove a cesta k jeho záchrane

Vo svätyni rímskokatolíckeho farského kostola v Beckove sa nachádza hnuteľná národná kultúrna pamiatka – hlavný oltár sv. Štefana kráľa. Podľa zmienok v literatúre údajne nahradil starší – zasvätený sv. Kataríne a zaobstaraný majiteľom beckovského hradného panstva Stiborom II. v roku 1424. Erb umiestnený na oltárnom retábule poukazuje na objednávateľa dnešného oltára z konca 17. storočia […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Prievidzský fénix – obnova Bytového domu v Prievidzi KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Prievidzský fénix – obnova Bytového domu v Prievidzi

V roku 2014 požiadalo Mesto Prievidza Krajský pamiatkový úrad Trenčín o vydanie rozhodnutia k zámeru komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky – dom bytový č. ÚZPF 881/1, ktorý do toho času bol rôznymi, hlavne nevhodnými spôsobmi utilitárne upravovaný pre potreby nájomcov tohto objektu. Rozhodnutím krajského pamiatkového úradu Trenčín bolo začatá jeho komplexná obnova. K samotnej realizácii […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Trenčiansky hrad bez „skleníka“ KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Trenčiansky hrad bez „skleníka“

V roku 2019 bola ukončená obnova pamiatkového objektu „stavba obytná II“, desaťročia známa ako „skleník“ , ktorý je súčasťou jedného z najvýznamnejších a najväčších hradných areálov na Slovensku, Trenčianskeho hradu. Bola odstránená nevhodná, rušivo vnímateľná a materiálovo dožitá presklená časť objektu. Pamiatkový objekt, napriek svojmu torzálnemu zachovaniu, zvyškom obytnej stavby a priľahlej brány v opevnení […]

Čítať viac

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle KPÚ Trenčín

Vzniká nové informačné centrum pri Mohyle M.R.Štefánika na Bradle

V marci 2020 sa začali zemné práce na výstavbe nového informačného centra pri významnej národnej kultúrnej pamiatke Pamätník M. R. Štefánika (Mohyla na Bradle) s predpokladom ukončenia prác v závere tohto roku. Mohyla M. R. Štefánika bola postavená na hrebeni vrchu Bradlo v roku 1928 podľa projektu národného umelca architekta Dušana Jurkoviča. Projektovú dokumentáciu informačného […]

Čítať viac

KPÚ Trenčín – Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice KPÚ Trenčín

KPÚ Trenčín – Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice

V apríli roku 2018 bol oslovený zamestnanec KPÚ Žilina občanom Slovenskej republiky a informovaný o náleze dvoch bronzových kosákov z Novej Dubnice, okres Ilava. KPÚ Žilina bezprostredne informovala o tejto skutočnosti KPÚ Trenčín, pod ktorý spomínané územie spadá. Následne bola vykonaná obhliadka miesta nálezu za účasti nálezcu, zástupcov KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina, členov občianskeho […]

Čítať viac