Prejsť na obsah
Výsledky prieskumu v modranskej hore KPÚ Bratislava

Výsledky prieskumu v modranskej hore

Náhodný nález ostrohy zo 14. až 15. stor. a následne zistené stopy vykrádania lokality nálezu tzv. detektoristami podnietili výskum, ktorého výsledky boli nedávno zosumarizované. Okrem archeológov KPÚ Bratislava a Trnava sa výskumu zúčastnili dobrovoľníci, prevažne z Občianskeho združenia Hradiská. Z náleziska sa podarilo získať 111 predmetov, prevažne kovových. Najstaršie sú keramické črepy s opatrnosťou datované […]

Čítať viac

KPÚ Bratislava – Obnova uličnej fasády meštianskeho domu vo Svätom Jure KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava – Obnova uličnej fasády meštianskeho domu vo Svätom Jure

Meštiansky dom na Prostrednej ul. č. 38, známy podľa jeho vlastníkov z 2. polovice 18. stor. aj ako kúria Podmanických, je situovaný v centrálnej časti Mestskej pamiatkovej rezervácie Svätý Jur a v roku 2009 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (č. ÚZPF 11608/1). Vznik tohto meštianskeho domu sa predpokladá v 1. polovici 16. storočia, pričom […]

Čítať viac

KPÚ Bratislava – Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre (2010 – 2019) KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava – Obnova kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre (2010 – 2019)

Kostol sv. Jána Krstiteľa predstavuje najstaršiu pamiatku mesta Modry z 2. pol. 13. storočia. Pôvodne stál uprostred staršieho osídlenia, postupným vývojom sa ocitol mimo opevneného jadra. V súčasnosti sa nachádza na južnom okraji pamiatkovej zóny mesta Modra. S obnovou kostola, ktorý bol len príležitostne využívaný a málo udržiavaný, sa začalo v roku 2010 vďaka iniciatíve […]

Čítať viac