Prejsť na obsah
Správa z medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii 2023“ Aktuality PÚSR

Správa z medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii 2023“

V dňoch 31. 5. – 2. 6. 2023 sa uskutočnil už 22. ročník medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeologii“, ktorá sa striedavo koná v Čechách, na Morave a na Slovensku. Tento rok boli hlavnými organizátormi Katedra archeológie Západočeskej univerzity v Plzni spolu s Národným pamiatkovým ústavom, odborným pracoviskom v Lokti. Miestom konania bolo najvyššie položené mesto v Česku – […]

Čítať viac

22. ročník Medzinárodnej konferencie „Dějiny staveb“ v Plasoch Aktuality PÚSR

22. ročník Medzinárodnej konferencie „Dějiny staveb“ v Plasoch

V dňoch 13. až 16. apríla 2023 sme sa opäť po covidovom období zúčastnili 22. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie Dějiny staveb 2023 v Plasoch (Plzeňský kraj, Česká republika). Ide o podujatie, ktoré prináša nové poznatky pri skúmaní pamiatkových objektov a území v Čechách i na Slovensku. Samotná prednášková činnosť bola rozdelená do dvoch dní a piatich samostatných sekcií (Hrady, zámky, tvrdze; […]

Čítať viac

Krátke ohliadnutie sa za vedeckou konferenciou a vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ KPÚ Prešov

Krátke ohliadnutie sa za vedeckou konferenciou a vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“

V predposledný novembrový deň aktuálneho kalendárneho roku sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5 uskutočnilo podujatie, venované vojnovým cintorínom z prvej svetovej vojny. Išlo o vedeckú konferenciu a vernisáž výstavy s názvom „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktoré boli výstupmi rovnomenného projektu, realizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým […]

Čítať viac

Odborná konferencia „Železiarne – srdce priemyslu“ (23. – 25. 11. 2022) Oznamy

Odborná konferencia „Železiarne – srdce priemyslu“ (23. – 25. 11. 2022)

Pamiatkový úrad SR a Slovenské technické múzeum, si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Železiarne – srdce priemyslu, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 25. 11. 2022 v prednáškovej sále Slovenského technického múzea na Hlavnej 88 v Košiciach. Konferencia je určená odborníkom z oblasti muzeologickej, z archívnej, praxe obnovy kultúrneho dedičstva, ako aj bádateľom zaoberajúcich sa […]

Čítať viac

Vedecká konferencia a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (29.11.2022) KPÚ Prešov

Vedecká konferencia a vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (29.11.2022)

Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu spojenú s vernisážou výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, ktoré sa uskutočnia v utorok 29. 11. 2022 v historickej budove Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5, so začiatkom o 13:00. Cieľom podujatia je podať […]

Čítať viac

Správa z 53. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku „Archaeologia historica 2022“ Aktuality PÚSR

Správa z 53. medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku „Archaeologia historica 2022“

V dňoch 19. až 23. septembra sa v českom barokovom hospitále Kuks (okr. Trutnov) po dvojročnej prestávke, vynútenej pandémiou, uskutočnil v poradí 53. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Podujatie s viac ako polstoročnou históriou spája archeológov a medievistov naprieč generáciami a hranicami štátov strednej Európy, hoci jadro tradične tvoria najmä českí, moravskí a slovenskí archeológovia, pričom vymenované tri oblasti sa […]

Čítať viac

Správa z konferencie „Dějiny archeologie v Československu“ v Olomouci Aktuality PÚSR

Správa z konferencie „Dějiny archeologie v Československu“ v Olomouci

V dňoch 13.-15. septembra sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutočnila konferencia zameraná na dejiny archeologického bádania v Čechách, na Morave a na Slovensku. Úlohy hlavného organizátora sa zhostilo Moravské zemské múzeum v Brne a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konferencia sa tematicky vzťahovala k dobe a osobe Inocenta Ladislava Červinku (1869-1952), dlhoročného predsedu Moravského archeologického klubu. Organizátorom sa […]

Čítať viac

Správa z konferencie „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných územích“ v Centre Louka – Znojmo KPÚ Prešov

Správa z konferencie „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných územích“ v Centre Louka – Znojmo

Dňa 12. 09. 2022 sa pracovníci KPÚ Prešov zúčastnili odbornej konferencie „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných územích“, konanej v Centre Louka v Znojme. Na konferencii prednášali zástupcovia ČVUT v Prahe, Donau Universität Krems, projektanti, realizátori a zástupcovia dodávateľských firiem fotovoltických zariadení, zástupcovia Ministerstva kultúry ČR – Pamiatkovej inšpekcie, NPÚ ČR a krajského úradu JMK – vedúci odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti. Prednášky aj nasledujúca diskusia […]

Čítať viac

Konferencia MK SR – Oživovanie kaštieľov Externé podujatia

Konferencia MK SR – Oživovanie kaštieľov

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Oživovanie kaštieľov, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry SR v termíne 29. a 30. 9. 2022 (štvrtok a piatok). Obsahom odbornej konferencie sú 4 tematické okruhy v oblasti kaštieľov: kultúrna politika a ciele, veda a výskum, pamiatková starostlivosť a manažment kaštieľov. Odbornej konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva kultúry SR, pamiatkových úradov, akademickej obce, českého Národního […]

Čítať viac

Medzinárodná vedecká konferencia PAMIATKOVÁ ZÓNA SLOVENSKO Archív podujatí

Medzinárodná vedecká konferencia PAMIATKOVÁ ZÓNA SLOVENSKO

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako spoluorganizátor pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu PAMIATKOVÁ ZÓNA SLOVENSKO. Podujatie sa uskutoční v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši dňa 15. júna 2022. Príležitosťou konferencie je storočnica transformácie Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku na rovnomenný Štátny referát, ktorá nastala dňom 1. júna 1922. V skutočnosti […]

Čítať viac

Konferencia pri príležitosti vzniku ČSR „100 rokov – premeny miest“ Archív podujatí

Konferencia pri príležitosti vzniku ČSR „100 rokov – premeny miest“

Združenie historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska, Združenie historických miest a obcí SR, Národný pamiatkový ústav ČR a Pamiatkový úrad SR si Vás dovoľujú pozvať na XXVIII. konferenciu, ktorá sa uskutoční vo Valticiach od 22. do 24. marca 2018 na tému 100 rokov – premeny miest, aby sme si pripomenuli výnimočný rok 2018, 100. výročie […]

Čítať viac

Konferencia Res Palffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov Archív podujatí

Konferencia Res Palffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov

Interdisciplinárna vedecká konferencia Res Palffyana – Príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov sa bude konať 18. januára 2018 v Bratislave, vo veľkej zasadačke Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6. Na konferencii odznie 14 referátov, ktoré budú v rôznych súvislostiach tematizovať rod Pálffyovcov. Časový záber referátov zahŕňa 17. – 20. storočie. Záujemcov o účasť na […]

Čítať viac

Vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017 Archív podujatí

Vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s bratislavskými technickými múzeami pre Vás v septembri pripravili bohatý odborný a kultúrno-vzdelávací program. Bratislavské dni technických pamiatok sa v tomto roku uskutočnia v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva. Počas ôsmich septembrových dní s nami môžete objavovať históriu techniky a industriálnej architektúry Bratislavy. Predstavíme Vám pamiatkové hodnoty a čaro […]

Čítať viac

Konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum Archív podujatí

Konferencia Dni technických pamiatok 2017 – depozitáre, fondy a výskum

Súčasťou industriálneho týždňa v Bratislave, ktorý sa uskutoční v dňoch 23.9. – 30.9. 2017 v rámci Európskych dní kultúrneho dedičstva, bude aj vedecká konferencia rozširujúca poznanie o technických fondoch múzeí a archívov v Bratislave, na ktorej sa prostredníctvom prednášok oboznámime s múzejnými a archívnymi zbierkami technického charakteru. Konferencia sa bude konať 26.9.2017 v priestoroch Vodárenského […]

Čítať viac

Konferencia 60. výročie vzniku úradu Archív podujatí

Konferencia 60. výročie vzniku úradu

Medzinárodnou konferenciou si 1. a 2. decembra 2011 pripomenuli pracovníci Pamiatkového úradu SR a ich hostia 60. výročie založenia novodobej inštitúcie na ochranu kultúrneho dedičstva, ktorá vznikla Výnosom povereníka pre školstvo, vedu a kultúru L. Novomeského v roku 1951. V priestoroch nedávno obnoveného kaštieľa v Tomášove (okr. Senec), sa okrem profesionálnych pamiatkarov zišli zástupcovia národných […]

Čítať viac

Konferencia Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy Archív podujatí

Konferencia Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitana Nova, Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave organizoval 20. septembra 2011 konferenciu na tému Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy v Art hotely Kaštieľ v Tomášove. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Príspevky boli venované stavu poznania, vývoja, obnovy a využitia kaštieľov […]

Čítať viac

Konferencia Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu Archív podujatí

Konferencia Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad Slovenskej republikyv spolupráci so Stavebnou fakultou, Fakultou architektúry, Fakultou elektrotechniky a informatiky STU a Ústavom stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava usporiadal vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Technické zariadenia, európske technické normya ochrana pamiatkového fondu Konferencia sa uskutočnila v dňoch : 17. – 19. októbra 2007 Miesto konania : Hotel Hydrostav Karpaty, Častá – […]

Čítať viac

Výskum a obnova hradnej architektúry Archív podujatí

Výskum a obnova hradnej architektúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied usporiadali konferenciu Výskum a obnova hradnej architektúry Interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany, výskumu a obnovy od roku 2002 ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. – 24. novembra 2010 Miesto konania: Centrum vedecko – technických informácii Bratislava Prihláška a pozvánka (PDF, 118 kB), […]

Čítať viac

Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur Archív podujatí

Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur

Slowakisch (po slovensky) Kulturministerium der Slowakischen Republik Denkmalamt der Slowakischen Republik Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften erlauben sich, Sie zu der Konferenz Erforschung und Instandsetzung der Burgarchitektur einzuladen, die an den Tagen 22. – 24. November 2010 in Zentrum der wissenschaftlich – technischen Informationen, Lamačská cesta 8/A, Bratislava stattfindet. Burgkonferenz – einladung 2010 […]

Čítať viac

Konferencia Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov Archív podujatí

Konferencia Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov

Najväčšou udalosťou tohto roka bola pre náš archív vedecká konferencia „Kultúrne pamiatky v zrkadle archívnych prameňov“, ktorú sme zorganizovali v dňoch 10. – 12. mája 2005 v hoteli Hydrostav Karpaty v Častej – Píle. Na naše veľké prekvapenie, téma o špecifikách archívneho výskumu kultúrnych pamiatok oslovila mnohých kolegov, a tak sme mohli napočítať až 120 […]

Čítať viac

Konferencia 55. výročie vzniku úradu Archív podujatí

Konferencia 55. výročie vzniku úradu

V roku 2006 uplynulo 55 rokov od vzniku Pamiatkového ústavu, ktorý vznikol ako inštitucionálny nástupca predchádzajúcich orgánov, pôsobiacich už od 19. storočia v oblasti ochrany pamiatok na území Slovenska. Pri príležitosti výročia tejto inštitúcie, ktorá počas svojej existencie mala viacero organizačných podôb, v rámci ktorých vykonávala vedecko-výskumnú, odbornú, publikačnú, osvetovú a výchovnú činnosť, zabezpečovala koordináciu […]

Čítať viac

Konferencia – 50-60-te roky 20.stor. Archív podujatí

Konferencia – 50-60-te roky 20.stor.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ústavom stavebníctva a architektúry SAV usporiadal medzinárodnú vedeckú konferenciu HODNOTY A PERSPEKTÍVY OCHRANY ARCHITEKTÚRY A URBANISTICKÝCH ŠTRUKTÚR 50. A 60. ROKOV 20. STOROČIA ktorá sa konala 30. 9.- 2. 10. 2008, miesto konania konferencie: Agroinštitút Nitra Program konferencie na stiahnutie (PDF, 47 kB) Pozvánka na stiahnutie (PDF, 429 […]

Čítať viac