Prejsť na obsah
Obnovy fasád v pamiatkových územiach bratislavského kraja KPÚ Bratislava

Obnovy fasád v pamiatkových územiach bratislavského kraja

V rámci Bratislavského kraja spadajú pod ochranu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) nielen jednotlivé objekty, ale aj viaceré pamiatkovo hodnotné územia, ktoré majú pomerne homogénne zachovanú historickú urbanistickú štruktúru a v rámci nej zároveň veľký podiel jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov – kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a tiež objektov, […]

Čítať viac

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia KPÚ Bratislava

Stručný príspevok k fasádnym úpravám architektúry záveru 20. a začiatku 30. rokov 20.storočia

V nedávnom období boli Krajským pamiatkovým úradom Bratislava v rámci príprav na rekonštrukčné práce vykonané prieskumy fasád niekoľkých stavieb v Bratislave pochádzajúcich zo záveru 20. a začiatku 30. rokov 20. storočia – ide o objekty NKP na Medenej 5 a Vajanského nábreží 9 (tzv. Palác Kotva) a objekt nezapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu na […]

Čítať viac