Prejsť na obsah
Druhé medzinárodné sympózium Drevené cerkvi oblasti Karpát a východného pohraničia Aktuality PÚSR

Druhé medzinárodné sympózium Drevené cerkvi oblasti Karpát a východného pohraničia

Národné múzeum Przemyślskej krajiny (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej) usporiadalo v dňoch 5. a 6. novembra 2021 medzinárodné vedecké sympózium Drevené cerkvi oblasti Karpát a východného pohraničia. Záštitu nad cezhraničným podujatím opäť prevzal Národný inštitút dedičstva (Narodowy Instytut Dziedzictwa – NID), poľský náprotivok Pamiatkového úradu SR, a súčasne aj orgány štátnej a regionálnej správy. Úvodné slovo […]

Čítať viac

Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska – znovunájdené Odbor ochrany pam.fondu

Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska – znovunájdené

Syrochman, Mychajlo – Džoganík, Jaroslav. Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska. Svidník : Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, 2019, 80 s.; ISBN 978-80-89755-74-5. I.Rozsiahle vrchoviny Východných Karpát v území Slovenskej republiky zaberali v minulosti severné partie žúp Šarišskej a Zemplínskej, resp. určujú geografiu veľkej časti Prešovského kraja. Teritórium obývalo národnostné spoločenstvo Rusínov, presnejšie ich skupina zvaná lemkovská. Rusínsky kultúrny […]

Čítať viac