Prejsť na obsah
Obnovy fasád v pamiatkových územiach bratislavského kraja KPÚ Bratislava

Obnovy fasád v pamiatkových územiach bratislavského kraja

V rámci Bratislavského kraja spadajú pod ochranu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) nielen jednotlivé objekty, ale aj viaceré pamiatkovo hodnotné územia, ktoré majú pomerne homogénne zachovanú historickú urbanistickú štruktúru a v rámci nej zároveň veľký podiel jednotlivých pamiatkovo hodnotných prvkov – kultúrnych pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a tiež objektov, […]

Čítať viac