Prejsť na obsah
Správa o aktuálnom dianí a stave po požiari v Banskej Štiavnici Aktuality PÚSR

Správa o aktuálnom dianí a stave po požiari v Banskej Štiavnici

Požiar, ktorý vypukol 18. marca 2023 v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, zničil strechy domov a poškodil interiéry. Keďže objekty sú vo vlastníctve fyzických osôb, firiem alebo štátnych organizácií, proces odstraňovania následkov a obnovy prebieha rozdielne. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, vzápätí po požiari vydal pre vlastníkov rozhodnutia o náprave, kde definoval podmienky napríklad pre […]

Čítať viac

Vzácny zničený historický manzardový krov Aktuality PÚSR

Vzácny zničený historický manzardový krov

Požiar v centre Banskej Štiavnice, lokalite zapísanej v roku 1993 do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zničil historickú krovovú konštrukciu na nárožnom poschodovom objekte Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Námestí sv. Trojice č. 4. Úplne zhorela šindľová krytina s uvedeným krovom, rovnako ako ďalších šesť striech, ktoré však nemali významné historické konštrukcie. Krov na budove ZUŠ bol […]

Čítať viac

Zabezpečovacie práce v Banskej Štiavnici KPÚ Banská Bystrica

Zabezpečovacie práce v Banskej Štiavnici

Po uhasení posledných ohnísk požiaru, ktorý v centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu 18. marca 2023 v dopoludňajších hodinách v podkroví Pischlovho domu a preverení podmienok pre bezpečný nevyhnutný pohyb osôb na mieste, pracovníci Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (KPÚ BB) vstúpili do zasiahnutých objektov kvôli zhodnoteniu skutkového stavu. V dopoludňajších hodinách 20. marca 2023 sa na mieste sformoval tím […]

Čítať viac

Taviareň v Banskej Štiavnici Odbor ochrany pam.fondu

Taviareň v Banskej Štiavnici

Objekt taviarne je súčasťou areálu tzv. Dolnej huty, kde je zachovaných viacero historických objektov. Pamiatkovo chránený je v súčasnosti len objekt taviarne. Stavebná činnosť na objekte taviarne úzko súvisela so zmenami technologického vývoja, ktorému sa hutnícka výroba musela pohotovo prispôsobovať. Tento trend je sledovateľný najmä v poslednej tretine 19. a začiatkom 20. storočia v súvislosti […]

Čítať viac