Prejsť na obsah
Súpis pozostalosti Vendelína Jankoviča vo fondoch PÚ SR - doriešiť -

Súpis pozostalosti Vendelína Jankoviča vo fondoch PÚ SR

Názov vecnej skupiny Druh písomností Č. škatule Osobné spisy Korešpodencia, poznámky, životopisy, žiadosti 1 Bibliografia Kartotéka, tématické zoznamy 2 Bibliografia Kartotéka, tématické zoznamy 3 Výskum Bardejov (kópie archívnych materiálov, prepisy, preklady, excerptá) 4 Výskum a rukopisy Bardejov (prepisy, preklady, rukopisy) 5 Výskumy a rukopisy Spiš, Spišská Kapitula, Spišská Sobota (prepisy, preklady, excerptá, rukopisy) 6 Výskumy […]

Čítať viac