Prejsť na obsah
Aktuality KPÚ Prešov 2011 – 2017 KPÚ Prešov

Aktuality KPÚ Prešov 2011 – 2017

— 2017 — Hrad s areálom v Kežmarku ukončenie 1. etapy obnovy hradných objektov Hrad v Kežmarku, so súčasným využitím pre muzeálne účely, je v rámci regiónu Spiša, ale aj v celoslovenskom meradle mimoriadne hodnotnou a významnou fortifikačnou stavbou vrcholného stredoveku a počiatku novoveku a predstavuje jednu z najlepšie zachovaných hradných pamiatok na území Slovenska. […]

Čítať viac