Prejsť na obsah

Sympózium PÚSR a NPÚ na tému „Konverze památkových objektů, areálů a krajiny“, 18. – 20. 5. 2022 v Ostrave

Sympózium PÚSR a NPÚ na tému „Konverze památkových objektů, areálů a krajiny“, 18. – 20. 5. 2022 v Ostrave - ilustračný obrázok

Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou a súvisiacimi opatreniami sa v dňoch 18. – 20. mája 2022 uskutočnilo pravidelné stretnutie pracovníkov Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov s českými kolegami z Národního památkového ústavu (NPÚ) a jeho územných pracovísk. Úlohy hostiteľa sa tentoraz ujal NPÚ – Územní odborní pracoviště (ÚOP) Ostrava a v priebehu dvoch konferenčných popoludní zaznelo celkom 20 odborných príspevkov napĺňajúcich hlavnú tému podujatia: „Konverze památkových objektů, areálů a krajiny“. Podujatie zároveň poskytlo priestor na vôbec prvé stretnutie čerstvo vymenovaného generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR, Ing. arch. Pavla Ižvolta, PhD., MsC. s generálnou riaditeľkou NPÚ Ing. ach. Naděždou Goryczkovou, ktorí predniesli úvodné príhovory. Účastníkom podujatia sa prostredníctvom videohovoru prihovoril aj Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., riaditeľ odboru pamiatkovej starostlivosti na Ministerstve kultúry ČR.

V rámci prezentovaných referátov odborných pracovníkov NPÚ a PÚSR zarezonovala napr. problematika nového využitia a obnovy baťovskej architektúry výrobných areálov v Zlíne a v Partizánskom, nedávno dokončené obnovy industriálnych pamiatok v Bratislave, odborne diskutovaná téma obnovy hradu Helfštýn, ale aj možnosti nového využitia železničných staníc alebo nevyužívaných kostolov a synagóg, či objektov ľudovej architektúry.

Ostrava, ktorá sa po ukončení ťažby, uzatvorení baní a nadväzných výrobných areálov pomerne rýchlo musela vysporiadať s problematikou využitia a transformácie pozostatkov svojej bohatej priemyselnej minulosti, poskytla hneď niekoľko príkladov, ktoré sú „povinnou jazdou“ každého odborníka i nadšenca priemyselného dedičstva: autenticky zachovaný banský areál Důl Michal/Petr Cinger v Ostrave-Michálkovicích – národná kultúrna pamiatka v správe NPÚ, areály národných kultúrnych pamiatok Důl Hlubina a bývalých Vítkovických železiarní a kultúrna pamiatka tzv. Trojhalí Karolina, ku ktorým poskytli odborný výklad prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et. Ph.D. a Mgr. Michaela Ryšková z NPÚ – Metodického centra průmyslového dědictví v Ostrave. Výnimočnou možnosťou bola tiež prehliadka čerstvo obnovenej kultúrnej pamiatky – bývalého mestského bitúnku v Ostrave, adaptovaného pre potreby Galérie PLATO, ktorá bude verejnosti sprístupnená až na jeseň tohto roka a to so sprievodným slovom autora rekonštrukcie arch. Roberta Konieczneho z katovického štúdia KWK Promes. Program doplnila prehliadka priestorov NPÚ Ostrava, ktorý v roku 2015 našiel zázemie v obnovenej funkcionalistickej budove býv. sídla Okresného sociálno-zdravotného ústavu z roku 1933.

Za organizáciu a celkový priebeh stretnutia ďakujeme riaditeľovi ÚOP Ostrava Mgr. Michalovi Zezulovi, Ph.D., Mgr. Petre Batkovej z kancelárie riaditeľa ÚOP a odborným pracovníkom NPÚ – Metodického centra průmyslového dědictví v Ostrave.

Text: Naďa Kirinovičová (PÚ SR – Odbor ŠIS)