Prejsť na obsah

Výstava Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku v Štrasburgu

Dňa 17. februára 2003 bola v budove Rady Európy v Štrasburgu slávnostne otvorená medzinárodná putovná výstava Svetové dedičstvo na Slovensku. Výstavu pripravil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky za finančného prispenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výstava predstavuje lokality Slovenskej republiky, zapísané na Zozname svetového  dedičstva (UNESCO) a na jeho Predbežnom zozname s cieľom podnietiť záujem o problematiku ochrany kultúrneho dedičstva a napomôcť pri odhaľovaní a propagovaní hodnôt jeho kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré je neodmysliteľnou a rovnocennou súčasťou nielen európskeho, ale aj svetového dedičstva.

Od svojho vytvorenia doposiaľ bola prezentovaná v mnohých krajinách Európy (Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko a i.).

Výstava je formálne rozdelená na 3 časti:

I. časť je venovaná kultúrnemu dedičstvu Slovenskej republiky, zapísanému na Zoznam svetového dedičstva (11 panelov),

II. časť predstavuje Predbežný zoznam kultúrnych lokalít Slovenskej republiky vytipovaných na zápis do Zoznamu svetového dedičstva (9 panelov),

III. časť je venovaná prírodnému dedičstvu Slovenskej republiky, zapísanému na Zoznam svetového dedičstva (6 panelov).

Výstava pozostáva celkovo z 26 panelov, rozmerov 95 x 137 cm a má samostatný nosný systém. Tematicky je možné ju rozdeliť na 2 alebo 3 časti. Je 4-jazyčná (slovenčina, angličtina, francúzština a nemčina). K výstave je v španielčine, angličtine a slovenčine vytlačená brožúra Svetové dedičstvo na Slovensku.

Výstava Svetové dedičstvo na Slovensku inštalovaná v Lisabone Výstava Svetové dedičstvo na Slovensku vo Frankfurte nad Mohanom Výstava Svetové dedičstvo na Slovensku v Halle
Výstava Svetové dedičstvo na Slovensku - panel venovaný Drevenej sakrálnej architektúre v Karpatskom oblúku