Prejsť na obsah

Svätojakubská cesta v Košiciach žije aj s pamiatkármi !

Svätojakubská cesta v Košiciach žije aj s pamiatkármi ! - ilustračný obrázok
V doznievaní júlového sviatku svätého Jakuba apoštola (25. júl) s dávnou stredovekou tradíciou putovania k jeho hrobu do Santiaga de Compostela v Španielsku si ju aj u nás pripomíname. Sú to už presne štyri roky, čo bola prvýkrát na Slovensku v historickom jadre mesta – a to práve v Košiciach – označená slovenská vetva medzinárodnej pútnickej svätojakubskej cesty. Veľmi obľúbený sv. Jakub ako patrón Španielska bol vzývaný okrem iného aj proti moru a iným epidémiám, čo je v súčasnej pandémii tiež silný aktualizačný moment, zaznamenaný v dobovej modlitbe z 8. storočia takto: „ Ó, veľactený a presvätý apoštol, zlatom sa trblietajúca hlava Hispánie, buď naším ochrancom a patrónom našej zeme, odvráť od nás mor, buď naším nebeským zdravím a vzdiaľ od nás choroby, rany, zlo …“ Popularita pútnických ciest – predovšetkým Jakubskej cesty – aj dnes stále rastie. V porovnaní s klasickými púťami na miesta zázrakov a k relikviám svätých sú dnes práve Jakubské cesty premyslenou turistickou ponukou v mnohých krajinách a regiónoch Európy. V súčasnosti je možné nastúpiť na túto púť zo všetkých miest od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami. Od roku 2013 sa aj Košice v rámci Slovenska stali nástupným miestom na takejto trase. Jej zaužívané označenie v dlažbe priamo na Hlavnej ulici v Košiciach v podobe symbolu mušle (so súhlasom KPÚ Košice) si od roku 2016 žije svojím tichým životom, a je dobré si jeho peknú symboliku znovu sprítomňovať. Ako hovorí pôvodný projekt – táto nenápadná „prezentácia v dlažbe ulice komunikuje s laikom – neveriacim aj veriacim, obyvateľom i návštevníkom Košíc, v rámci idei jedinečného spôsobu ako obohatiť svoj život a zároveň spoznávať kultúru a krásy regiónu východného Slovenska prostredníctvom putovania. Pre zahraničných pútnikov je zároveň vyznačenie trasy obvyklým základným kameňom pútnickej infraštruktúry. Idea korešponduje s mestom a jeho historickou tradíciou. Košice boli v minulosti významným pútnym miestom stredovekého Uhorska, ktoré spájalo kresťanský Východ s kresťanským Západom. Významom boli na úrovni frekventovaných a dôležitých pútnických lokalít ako Benátky či Assisi. Košice sa tak zvýraznili na duchovnej mape Európy. Novodobé prepojenie so svätojakubskou cestou nadväzuje na históriu, a zároveň obnovuje duchovné i kultúrne hodnoty v kontexte širšieho pútnického fenoménu. Košice sa stali súčasťou jednej z najdôležiteších európskych pútnych ciest sv. Jakuba do Compostely. Táto cesta je už vyznačená v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Maďarsku, aj v Poľsku.“ A naše Košice majú navyše aj jednu nepovšimnutú svätojakubskú tradíciu, súvisiacu s vínom a s ručným zvonením. Z dobových prameňov je totiž známe, že na veľký mestský zvon z roku 1557, odliaty majstrom Františkom Illenfeldom, nazývaný neskôr „Urban“, tu zvonievali najmenej dvaja osobitní zvonári – „urbanisti“. Zvon zvonil pri výnimočných udalostiach a najvýznamnejších sviatkoch, a tiež na obed na počesť veľkého požiaru (1556), a poobede o štvrtej hodine na pamiatku moru v Košiciach z rokov 1709-10. A práve na sviatok sv. Jakuba oznamoval v minulosti zvon Urban mešťanom „slobodu vína“ – že sa už môže v meste predávať aj cudzie – „nekošické“ víno. Zvonár ako svoju odmenu podľa starých zvyklostí od každého, kto predával dovezené víno, vyberal po jednom pohári vína. Odmenou nášho košického kolegu zvonára – pamiatkára v roku 2018 – však bola jedinečná rekonštrukcia svätojakubského putovania z Košíc do Levoče v duchu 17. storočia, na ktorej sa s jej organizátormi a nadšenými re-enactormi mohol v úvodnom úseku zúčastniť v kostýme ako „dobový kňaz“. Namiesto pozvánky pre Vás sa viac dozviete TU.

Viac informácií o slovenskej svatojakubskej ceste tiež TU.

Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice
Foto: digitálny archív KPÚ Košice

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach

Svätojakubská cesta v Košiciach