Prejsť na obsah

Súpis pozostalosti Vendelína Jankoviča vo fondoch PÚ SR

Názov vecnej skupinyDruh písomnostíČ. škatule

Osobné spisy

Korešpodencia, poznámky, životopisy, žiadosti

1

Bibliografia

Kartotéka, tématické zoznamy

2

Bibliografia

Kartotéka, tématické zoznamy

3

Výskum

Bardejov (kópie archívnych materiálov, prepisy, preklady, excerptá)

4

Výskum a rukopisy

Bardejov (prepisy, preklady, rukopisy)

5

Výskumy a rukopisy

Spiš, Spišská Kapitula, Spišská Sobota (prepisy, preklady, excerptá, rukopisy)

6

Výskumy

Zlatníctvo, sv. Ján Nepomucký, rekatolizácia, Levice, Ostrihom – vizitácie, výnosy Št. ref. MŠANO (cirkevné pamiatky, zničené kaštiele, rešerše, poznámky k pamiatkam)

7

Výskum a rukopisy

Trnava (prepisy, preklady, excerptá)

8

Výskum a rukopisy

Bratislava (prepisy, preklady, fotokópie)

9

Výskum a rukopisy

Bratislava (prepisy, preklady, excerptá, kartotéky, rukopisy)

10

Archívny výskum

Bratislava – kópie archívnych materiálov

11

Výskumy a rukopisy

V. Myskovszky (rukopisy, poznámky)

12

Výskumy a rukopisy

Academia Istropolitana

(rukopisy, poznámky)

13

Výskumy a rukopisy

Dejiny pamiatkovej starostlivosti (poznámky, rukopisy)

14

Výskumy a rukopisy

Červený Kláštor, Bardejov, Levoča, Košice, Prešov, Kežmarok, Sabinov, Hrabovo, Veľké Uherce, Bratstvá – všeobecne (kópie archiválií), K. Lányi, J. Čaplovič, M. R. Štefánik, A. Güntherová-Mayerová

15

Výskumy a rukopisy

Uhrovec, Topoľčany, Šaľa, Malé Karpaty, Hričov, Sv. Jur, Liptovská Mara, Kostoľany pod Tríbečom

16

Výskumy a rukopisy

Dubnica, Bytča, Trenčín, Orava, Brodzany, Hronský Beňadik, Banská Bystrica, Kremnica, Zvolen, Banská Štiavnica

17

Rôzne

Poznámky, rešerše, recenzie, rukopisy

18

Rôzne

Poznámky, rešerše, recenzie, rukopisy

19

Spisová agenda SÚPSOPu

Automatizovaný informačný systém, dokumentačné oddelenie, metodika zoznamov pamiatok

20

Spisová agenda SÚPSOPu

Metodika výskumov, rôzne výskumy – správy, záznamy, výsledky (Holíč, Čadca, Spišská Sobota, Bardejov, Šariš, Bratislava …), pamiatky národných dejateľov, zoznam národnohistorických pamiatok, zoznam ĽA v Zsl. kraji

21

Spisová agenda SÚPSOPu

Súpis pamiatok, Komisia pre dejiny Bratislavy, výstava Bratislava v historických dokumentoch, korešpodencia s vydavateľmi (Tutela, ICOMOS, Osveta …)

22

Spisová agenda SÚPSOPu

Rukopisy prác pre SÚPSOP (výskumy, pokyny, publikácie)

23

Spisová agenda SÚPSOPu

Osobná pracovná korešpodencia, pracovné plány, náplne práce, fotografie pamiatok a archívnych materiálov, bibliografie, zákony o pamiatkovej starostlivosti, Návrh akčného programu štátnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku

24

Spisová agenda SÚPSOPu

Plány hlavných úloh, organizačné štruktúry, návrhy poriadkov …

25

Spisová agenda SÚPSOPu

Metodika výskumov a dokumentácie, hodnotenia prác

26