Prejsť na obsah

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa zaradili do prestížnej spoločnosti lokalít Európskeho dedičstva

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa zaradili do prestížnej spoločnosti lokalít Európskeho dedičstva - ilustračný obrázok

S potešením si Vás dovoľujeme informovať, že Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa dnes stali jednou z dvanástich lokalít, ktorým Európska komisia udelila prestížne ocenenie Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label). Toto ocenenie sa udeľuje lokalitám symbolizujúcim spoločnú európsku históriu, kultúru a hodnoty, na ktorých stojí európska integrácia, a do dnešného dňa ho získalo 60 lokalít z 22 európskych krajín. Radí sa k popredným medzinárodným programom na podporu kultúrneho dedičstva podobne ako Svetové dedičstvo UNESCO alebo Kultúrne trasy Rady Európy.
Ocenenú slovenskú lokalitu Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tvorí súbor 12 ranogotických kostolov s unikátne zachovanou kolekciou stredovekých nástenných malieb, ktoré predstavujú výnimočný doklad internacionálneho charakteru európskeho umenia a živých kultúrnych kontaktov naprieč Európou už v dávnej minulosti. Súčasťou lokality sú:

Rimavský okruh – Evanjelický a. v. kostol Rimavská Baňa, Evanjelický a. v. kostol Rimavské Brezovo, Evanjelický a. v. kostol Kyjatice, Evanjelický a. v. kostol Kraskovo

Jelšavský okruh – Kostol Zvestovania Panne Márii Chyžné, Evanjelický a. v. kostol Kameňany, Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš, Rotunda sv. Margity Antiochijskej Šivetice

Štítnický okruh – Evanjelický a. v. Koceľovce, Evanjelický a. v. kostol Ochtiná, Reformovaný kostol Plešivec, Evanjelický a. v. kostol Štítnik

Obdobie vzniku nástenných malieb na Gemeri a v Malohonte (14. stor.) sa zhoduje s obdobím stredovekej konjunktúry gemerského rudného baníctva a maximálneho vplyvu reprezentantov gemerskej šľachty na uhorskom kráľovskom dvore panovníkov z rodu Anjou a z rodu Luxemburských. Svojou intaktnosťou a koncentráciou na malom území predstavujú nástenné maľby, ktoré vznikli pod dokázateľným vplyvom talianskeho umenia, výnimočný umelecký fenomén v celoeurópskom kontexte. Vďaka mimoriadnej pestrosti vizuálneho jazyka, ikonografickej rozmanitosti a vysokej umeleckej kvalite dokážu výnimočným spôsobom sprostredkovať komplexnú predstavu o tejto dôležitej vetve vývoja európskeho umenia.

Nominačný projekt a dnešné úspešné zaradenie medzi lokality Európskeho dedičstva sú výsledkom mnohostrannej spolupráce vychádzajúcej z dohody, ktorú v roku 2020 uzatvorili Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, združenie Gotická cesta a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie zastupujúci všetkých jej 12 súčastí. Hlavným spracovateľom nominácie bol Banskobystrický samosprávny kraj, odbornú spoluprácu a konzultácie poskytli krajské pamiatkové úrady v Banskej Bystrici a Košiciach a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý je národným koordinátorom pre Značku Európske dedičstvo na území Slovenska.

Predchodcom súčasnej Značky Európske dedičstvo bola rovnomenná medzivládna iniciatíva spájajúca pamiatky európskych dejín, vedy, či umenia, ktorej súčasťou boli aj štyri slovenské lokality štyri slovenské lokality. Vďaka svojmu výraznému integračnému potenciálu bola Značka Európske dedičstvo v roku 2011 ustanovená ako oficiálna akcia Európskej únie, s čím sa okrem väčšej prestíže spojili aj vyššie nároky kladené na kandidátske lokality, najmä v oblasti aktívnej realizácie informačných a vzdelávacích aktivít na celoeurópskej úrovni, viacjazyčnej komunikácie, uplatňovania digitálnych technológií či zaistenia udržateľnosti a šetrnosti voči životnému prostrediu. Po transformácii značky sú tak Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a Malohonte prvou slovenskou lokalitou, ktorá splnila prísnejšie nové kritériá, úspešne prešla náročným hodnotiacim procesom a bola Európskou komisiou oficiálne zaradená medzi laureátov Značky Európske dedičstvo.

V súčasnej podobe sa Značka Európske dedičstvo udeľuje od roku 2013 a k jej držiteľom patria také pamiatky ako aténska Akropola alebo benediktínske opátstvo v Cluny, lodenice v Gdaňsku pripomínajúce vznik hnutia Solidarita, či Mierový palác v holandskom Haagu. V roku 2022 boli Značkou Európske dedičstvo ocenené:

 • MigratieMuseumMigration (Belgicko)
 • Trácke umenie vo Východných Rodopoch: hrobka Aleksandrovo (Bulharsko)
 • Univerzitný kampus Seminaarinmäki – rovnosť vo vzdelávaní (Fínsko)
 • Archeologická lokalita Nemea (Grécko)
 • Múzeum kulúry a archeologická lokalita Vučedol (Chorvátsko)
 • Historické centrum Turaidy (Lotyšsko)
 • Dedičstvo sv. Willibrorda v Echternachu (Luxembursko)
 • Oderbruch (Nemecko)
 • Palác Európskej dunajskej komisie (Rumunsko)
 • Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte (Slovensko)
 • Banský park Almadén (Španielsko)
 • Ventotene (Taliansko)

V súvislosti s prijatím aktuálneho rozhodnutia o udelení Značky Európske dedičstvo komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel uviedla: „Kultúrne dedičstvo je dušou Európy. Tieto nádherné lokality stelesňujú našu bohatú históriu, sú geografickým vyjadrením toho, kým sme. Miesta so Značkou Európske dedičstvo patria medzi najväčšie dary, ktoré Európa môže ponúknuť, a našou povinnosťou je zachovať ich za každú cenu.“