Prejsť na obsah

Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku


Výstava „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “.

„ Hľa, povedal som si, v čom je veľkosť našej rehole: po stáročia takíto ľudia videli, ako sa na nich valia hordy barbarov, ako im plienia opátstvo, ako sa ríše rútia do plameňov, a jednako neprestávali milovať pergameny a atrament a ševeliac perami, ďalej čítali slová, odovzdávané stáročiami, ktoré oni odovzdávali stáročiam budúcim.“ (Meno ruže, Umberto Eco)


Od roku 1010 do roku 1526 bolo na území dnešného Slovenska založených vyše 100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry. Svojou činnosťou a pôsobením na svoje okolie začleňovali územie Slovenska do európskeho kultúrneho priestoru.


Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako hlavný autor a realizátor, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a Dominikánskym konventom v Košiciach pri príležitosti medzinárodneho dňa pamiatok a roku zasväteného života spolu nanovo oživili od roku 2008 putujúcu výstavu „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “. Autorsky ju zaštiťuje PhDr. Alexander Balega a kolektív, ako fotograf a grafický tvorca výstavy Slavo Haľama. Ide o ukážku veľmi pozitívnej spolupráce cirkví, pamiatkárov, historikov a širšej odbornej obce na poli prezentovania nášho spoločného kultúrneho a duchovného dedičstva.


V Levoči sa dňa 18. mája 2015 o 14:00 v starom kláštore minoritov uskutoční vernisáž výstavy „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “. Výstava je putovná, prezentovaná bude vo všetkých kláštoroch, o ktorých táto výstava pojednáva. Po Levoči nasleduje ako ďalšie miesto prezentácie výstavy kaštieľ – letné sídlo spišských biskupov v Spišskom Štiavniku.
Informácie nájdete priebežne aj na www.pamiatky.sk

Príloha: pozvánka (PDF, 427 kB)

klastorne tajomstva