Prejsť na obsah

Spomienka na pamiatkara Michaela Alberta Petzeta pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok

Spomienka na pamiatkara Michaela Alberta Petzeta pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok - ilustračný obrázok
Michael Albert Petzet, zdroj: Michael Jansen: Michael Petzet - *12 April 1933 +29 May 2019 – In MemoryMichael Albert Petzet, historik umenia, emeritný bývalý generálny konzervátor Bavorska, prezident ICOMOS Germany v rokoch 1988 až 2008 a ICOMOS International v rokoch 1999 až 2012, zomrel 29 mája 2019.
Od roku 1958 pôsobil na rôznych pozíciách v Bavorskom štátnom úrade pre ochranu pamiatok, kde mal na starosti štátne hrady, záhrady a jazerá, v Mníchovskom ústrednom ústave umenia a v Lenbachhausskej štátnej galérii, kde bol v roku 1972 vymenovaný za riaditeľa. Tieto vymenovania nasledovali po viac ako dvoch desaťročiach pôsobenia Petzeta vo funkcii prezidenta ICOMOS Germany a ICOMOS International. Bol aj čestným profesorom na Bambergovej univerzite a vyučoval aj na Mníchovskej akadémii výtvarných umení a na Technickej univerzite v Mníchove. Okrem svojich vyučovacích a úradných povinností sa aj aktívne podieľal na mnohých medzinárodných iniciatívach zameraných na obnovu pamiatok.
Jeho názory boli pretavené do princípov súčasnej pamiatkovej ochrany na celom svete. Významne sa zaslúžil o definovanie jedinečnej hodnoty svetového dedičstva, kritérií zápisu do Zoznamu svetového dedičstva, stál pri formovaní preventívneho monitorovania stavu zachovania pamiatok a aj zrode úspešnej série publikácii správ „Dedičstvo v ohrození“ (ICOMOS International).Táto séria bola v skutočnosti príspevkom spoločnosti ICOMOS Germany, pripravená a vytlačená v Mníchove z iniciatívy Petzeta.
Profesor Petzet viedol aj projekt záchrany zvyškov sôch Budhov z Bamijanu (Afganistan), ktoré boli takmer úplne zničené Talibanom v roku 2001. Vždy udivoval svojou tvorivosťou a hlbokými znalosťami kultúrneho dedičstva sveta. Bol zástancom Benátskej charty a prispel k jej mnohým prekladom. Bol jedným z hlavných rečníkov na konferencii v Nare, ktorá sa venovala autenticite pamiatok (1994). Táto konferencia prispela aj k uznávaniu rôznorodých svetových kultúr. Tieto myšlienky boli zapracované do mnohých dokumentov, ktoré prijali UNESCO a ICOMOS. Petzet, svojimi brilantnými štúdiami o autenticite pamiatok, medzinárodných dokumentoch pamiatkovej ochrany a o súčasnom smerovaní nášho odboru, držal a presadzoval na medzinárodnej úrovni tradíciu a skúsenosti európskeho prístupu k hodnotám a ochrane kultúrneho dedičstva.
Logo Medzinárodného dňa pamiatok 2020Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a sídiel v roku 2020 si chceme pripomenúť túto veľkú osobnosť pamiatkara, ktorého smrť predstavuje pre celú našu komunitu veľkú stratu. Bol to človek, historik umenia, ktorý celý svoj život venoval ochrane pamiatok vo svete v zmysle tohoročného hesla tohto dňa „Zdieľané kultúry, spoločné dedičstvo, spoločná zodpovednosť“.

ICOMOS publikácia Pre pamiatkarov Slovenska má osobitný význam slovenský preklad Princípov ochrany kultúrneho dedičstva od prof. Michaela Petzeta, ktoré bolo zverejnené v publikácii: Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS, ICOMOS Slovensko, Bratislava 2004, zostavili: Dvořáková, V., Husovská, Ľ, preklad Polievková, A., vydal KONTAKT PLUS, s.r.o., pre ICOMOS Slovensko, 2004.

Toto dielo mohlo byť vydané aj vďaka tomu, že nám prof. Petzet poskytol práva na preklad textu a MK SR vydanie publikácie finančne podporilo. Je pre všetkých k dispozícii v archíve Pamiatkového úradu.

ICOMOS Germany a ICOMOS International pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok 2020 zbierku osobných nekrológov a spomienok na pamiatku Michaela Petzelta, ktoré zostavil Michael Jansen: Michael Petzet – *12 April 1933 +29 May 2019 – In Memory , Design: Aisha Al Khalili, Oman, Printing: DRUCKZUCK GmbH Berlin, Published by ICOMOS Germany, 2020
Môžete si ju stiahnuť TU.

Ľubica Pinčíková, ONKPaPÚ