Prejsť na obsah

Spomienka na Kláru Kubičkovú

Spomienka na Kláru Kubičkovú - ilustračný obrázok

Dňa 24. novembra 2022 vo veku 86 rokov zomrela slovenská a maďarská historička architektúry PhDr. Klára Kubičková, PhD. Rodáčka z Levíc začínala ako pamiatkarka v Krajskom stredisku pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bojniciach, neskôr v Banskej Bystrici a bola autorkou mnohých pamiatkových výskumov a programov pamiatkovej obnovy.

Od roku 1987 pôsobila ako kurátorka architektonickej zbierky v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, kde neskôr založila a viedla Galériu architektúry, úžitkového umenia a dizajnu SNG.

Po návrate do Banskej Bystrice v roku 1997 sa venovala miestnym dejinám a v roku 2012 tu spoluzakladala Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca.

Bola všestrannou osobnosťou, pôsobila na pedagogickej fakulte a v oblastnej galérii v Banskej Bystrici, ako predsedníčka Rady galérií Slovenska a tiež ako predsedníčka pracovnej skupiny DOCOMOMO Slovakia, systematicky mapovala slovenskú architektúru a umenie 20. storočia, je autorkou viacerých kníh, odborných štúdií a článkov.

Klára Kubičková ako významná historička a teoretička architektúry a výtvarného umenia bola nositeľkou viacerých ocenení. V oblasti obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva za jej celoživotnú činnosť bola v roku 2014 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ocenená Cenou Andreja Kmeťa a v roku 2020 jej prezidentka Slovenskej republiky udelila štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Česť jej pamiatke.