Prejsť na obsah

Spomienka na fotografa Alexandra Jirouška (1934 – 2021)

Spomienka na fotografa Alexandra Jirouška (1934 – 2021) - ilustračný obrázok

„ I když jsem se nadchl mnohými krásnymi městy a krajinami za hranicemi, a bylo jich nemálo, dnes vím, že nakonec každý z nás hledá to nejkrásnější, to, v srdci nejmilší ve své vlasti, ve svém domově. A tak jsem se vždycky vracel k domácím tématům, která mně zpívala obrazem Mánesova Domova. Jedině doma nacházím skutečnou radost a štěstí.“

Karel Plicka

31. októbra 2021 vo veku nedožitých 87 rokov náš svet a domov navždy opustil Ing. Alexander Jiroušek – významný slovenský fotograf, dokumentátor, blízky spolupracovník pamiatkových úradov, vyhľadávaný autor i spoluautor početných publikácií o kultúrnom dedičstve. V rámci Slovenska bol dostatočne známy bohatou fotografickou tvorbou pri prezentácii nášho dedičstva (nielen kultúrneho, aj prírodného!), a napriek tomu, že svojimi zábermi sa snažil v prvom rade o precíznu a autentickú dokumentáciu historickej architektúry, urbanizmu či múzejných artefaktov, jeho zábery majú aj umelecký charakter. Okrem krásy sú jeho staršie fotky pamiatok často jediným zdrojom informácií toho, čo sa dodnes nezachovalo, alebo zachovalo už inak, a to nielen preto, že sú profesionálne dokonalé – ale aj preto, že celú svoju foto-kariéru pracoval len so špičkovým materiálom a aparátmi. Vysoko oceňujeme jeho profesionálnu prácu ako autora, ktorý okrem najvyššej umeleckej a technickej kvality kládol dôraz i na to, aby boli všetky pamiatky zobrazené v aktuálnom stave, v akom sa nachádzali v čase vydávania jeho publikácií.

V čase reštaurovania rozobratého hlavného oltára košického Dómu sv. Alžbety bola aj jedinečná príležitosť na jeho precíznu fotodokumentáciu. V ateliérových podmienkach bolo totiž možné zachytiť okrem jednotlivých dielov aj umelecké detaily, ktoré po ukončení reštaurovania a po postavení oltára na pôvodnom mieste vo svätyni kostola už nikto nemá možnosť vidieť, skúmať a obdivovať. Autorom týchto unikátnych fotografií je práve Alexander Jiroušek. On sa tu dlhé roky zaslúžilo venoval dokumentácii premien nášho košického hlavného chrámu, a v uplynulých rokoch zo svojich fotografií hlavného oltára vytvoril i panelovú výstavu, v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR sprístupňujúcu dielo dávnych majstrov širokej verejnosti na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Rakúsku i Nemecku. Jedinečný súbor 48 tabuľových malieb z krídiel oltára tak dodnes vystupuje cez jeho kvalitné fotografie v úlohe názorného príkladu gotického umenia v mnohých umenovedných publikáciách doma i v zahraničí. Jeho známe zábery sú stále používané na početných pohľadniciach a v rôznorodých propagačných materiáloch, čím sa stávajú dostupnými nielen pre úzky kruh odborníkov, ale i pre širokú verejnosť, ba i návštevníkov zo zahraničia.

Jeho naplnený životný príbeh bol spojený osobitne s Košicami a s východným Slovenskom – najmä jeho rodným Spišom. Spolu so širokou odbornou i laickou verejnosťou si ho preto chceme v tejto našej spomienke aj my symbolicky pripomenúť v mene celej pamiatkárskej komunity. V ďakovaní za jeho celoživotné dielo a za všetky tvorivé spolupráce v spoločnom hľadaní domácej krásy, vzdávame tak našu ľudskú úctu a tichú spomienku v poslednej rozlúčke …

Viac o živote a diele Alexandra Jirouška aktuálne na: kosice.korzar.sme.sk

V košicko-pamiatkárskej spomienke tiež na: kosice.korzar.sme.sk

Autori: redakcia KPÚ Košice