Prejsť na obsah

KPÚ Košice – Spišský hrad žije! Svetové novinky zo svetovej lokality.

KPÚ Košice – Spišský hrad žije! Svetové novinky zo svetovej lokality. - ilustračný obrázok
V kultúrnom svete v čase koronakrízy sa pre budúcu záchranu a podporu v oblasti svetového kultúrneho dedičstva a súvisiaceho cestovného ruchu aktivizujú inštitúcie UNESCO motivačnými ponukami online kurzov či programov zdarma pre všetkých záujemcov. A tak by sme sa s Vami radi aj my „len tak“ podelili s najnovšími aktualitami z regiónu Spiša z lokality so svetovým dedičstvom. Z činnosti KPÚ Košice – pracoviska v Spišskej Novej Vsi so sídlom v Levoči Vám prinášame aktuálnu reportáž o pokračujúcej rekonštrukcii NKP – Spišského hradu. Stavebné práce, spojené s I. etapou obnovy v areáli hradu, pokračujú obnovou tzv. kapitánskeho domu a jeho novým sociálno – hygienickým zázemím (foto č. 1, 2). K dobrodružnejšej stránke údržby patrí nevyhnutná sanácia hradného brala a jeho vnútorných múrov, uskutočnená za pomoci horolezcov a horolezeckej techniky vypĺňaním rôznych porúch, medzier a kavern špeciálnou maltou tak, aby bolo bralo staticky zabezpečené (foto č. 3). A v ostatnom čase sa pozitívne zmeny udiali aj z vonkajšej strany hradu.
Výrazne sa zmenil jeden z najexponovanejších pohľadov na Spišský hrad – na jeho východnú časť. Hradný kopec tu bol až po úpätie obvodových múrov už dlhšiu dobu zarastený náletovými drevinami, čo okrem prekrytia pohľadu na túto časť architektúry hradu zdola predstavovalo aj možné nebezpečenstvo požiaru. Všetci máme v živej pamäti požiar, ktorý začal na svahu a nakoniec spálil hrad Krásnu Hôrku. Cez hradný kopec Spišského hradu prechádza hranica Prešovského a Košického samosprávneho kraja (je to hranica chotárov Spišského Podhradia, Žehry a Hodkoviec), a preto sa údržbou hradného kopca v blízkosti hradu zaoberali KPÚ Prešov a KPÚ Košice spoločne. Vtedajší prenajímateľ – užívateľ plochy hradného kopca odstránil vlani v rámci údržby pasienkov len časť náletových drevín, a zostávajúce kry a prerastené trsy trávy boli „premiestnené“ až teraz.
Slovenské národné múzeum, v zastúpení SNM – Spišským múzeom v Levoči, ktoré sa stalo novým správcom plôch hradného kopca, zabezpečilo odborné a úplné odstránenie náletových drevín a krovín v lokalite Národnej prírodnej pamiatky Spišský hradný vrch, v okolí Národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad, na pozemkoch v jeho správe. Niekedy stačí vykonať (zdanlivo) maličký krôčik a výrazne to ovplyvní lokalitu svetového dedičstva! Porovnajte si výsledok sami podľa priložených fotografií …

Autor: Mgr. Mária Švačová Šofranková, KPÚ Košice, Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči; (redakcia: Mgr. J. Gembický)

Obnova a údržba Spišského hradu

Obnova a údržba Spišského hradu

Obnova a údržba Spišského hradu

Obnova a údržba Spišského hradu

Obnova a údržba Spišského hradu

Obnova a údržba Spišského hradu

Obnova a údržba Spišského hradu

Videoanimácia 3D modelu – Spišský hrad