Prejsť na obsah

Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí

SPIRITZA, J.: Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí.
Pamiatkový úrad SR Bratislava 2002, 105 s.

Kampanológ J. Spiritza sa pokúsil vyplniť málo známu slovenskú časť minulosti nevšedného remesla – zvonolejárstva retrospektívnymi portrétmi konkrétnych účastníkov. V úvodnej štúdii autor rozoberá písomné správy dokumentujúce najstaršie dejiny zvonolejárskej produkcie na našom území a hodnotí stav literatúry k danej téme. Samotný biografický slovník tvorí 305 hesiel.