Prejsť na obsah

SOS pamiatková linka

SOS pamiatková linka - ilustračný obrázok

Poškodzovanie kultúrneho dedičstva a nerešpektovanie pamiatkového zákona je niekedy, žiaľ, realitou a možno ste sa s takýmto počínaním stretli aj vy sami. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vytvoril pre občanov zrýchlený prístup k nahlasovaniu prípadov, keď dochádza k poškodzovaniu pamiatok, zanedbávaniu údržby, nelegitímnej činnosti na pamiatkach, ako aj k poškodzovaniu alebo vykrádaniu archeologických lokalít, a to prostredníctvom SOS linky, ktorá je uvedená na našom webovom sídle. Prispejme spoločne k ochrane nášho kultúrneho dedičstva, pre nás a naše deti. SOS linka ochrany pamiatkového fondu