Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdávanie certifikátov UNESCO

Slávnostné odovzdávanie certifikátov UNESCO - ilustračný obrázok

V pondelok 19. decembra 2022 sa v divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v Bratislave-Rusovciach pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uskutočnil galavečer spojený s vyhlásením nových prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva Slovenska a zároveň sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie certifikátov pre prvky a lokality zo Slovenska, ktoré sa stali súčasťou prestížnych zoznamov UNESCO.

Medzi ocenenými nechýbali zástupcovia lokality „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť)“, ktorá bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 2021 a ktorej nomináciu za slovenskú stranu koordinoval Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Dunajský Limes je medzinárodnou lokalitou spájajúcou pamiatky rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj od bavorského Bad Göggingu, cez Rakúsko, až po Ižu na Slovensku a jej súčasťami na našom území sú Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.

Certifikáty o zápise do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO prevzali zástupcovia inštitúcií spravujúcich slovenské pamiatky Dunajského Limesu – Zuzana Palicová, riaditeľka Múzea mesta Bratislavy a Jozef Csütörtöky, riaditeľ Podunajského múzea v Komárne, spoločne s nimi starosta Mestskej časti Bratislava-Rusovce Radovan Jenčík a starosta Obce Iža István Domin. Slávnostné odovzdávanie certifikátov bolo zároveň príležitosťou poďakovať a oceniť úsilie širšieho odborného tímu, ktorý stál nielen pri úspešnej nominácii, ale naďalej spolupracuje pri ochrane, zveľaďovaní a propagácii pamiatok Dunajského Limesu na Slovensku. Okrem už spomenutých organizácií k nemu patria najmä Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, Archeologický ústav SAV v Nitre, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenská komisia pre UNESCO, Slovenská technická univerzita, Krajský pamiatkový úrad Bratislava a Krajský pamiatkový úrad Nitra.

Ako vo svojom príhovore pripomenul J. Csütörtöky, línia Hraníc Rímskej ríše zapísaná v UNESCO dnes začína Antoninovým valom na Britských ostrovoch a končí práve v Iži na Slovensku. Toto prepojenie je potrebné vnímať nielen ako mimoriadnu príležitosť na rozvoj medzinárodnej odbornej spolupráce či kultúrneho turizmu, ale najmä ako záväzok udržiavať naše pamiatky v stave zodpovedajúcom európskym štandardom 21. storočia a dokázať ich prezentovať spôsobom prístupným čo najširšiemu spektru návštevníkov.