Prejsť na obsah

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2020 sa neuskutoční

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2020 sa neuskutoční - ilustračný obrázok
Krajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava si dovoľujú oznámiť, že 27. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja sa kvôli opatreniam v súvislosti s koronavírusom v tomto roku konať nebude. Nižšie uvedené príspevky budú uverejnené v zborníku č.24, ktorý vyjde na jeseň r. 2021 v obvyklom termíne.

Seminár sv. Štefana – Stephaneum v Trnave po pamiatkovom výskume
Mgr. Marián Havlík – Mgr. Elena Sabadošová
samostatní výskumníci v oblasti architektonicko –historického a umelecko – historického výskumu

Výnimočné nálezy mincí z okolia potoka Parná
PhDr. Ján Hunka, CSc.
Archeologický ústav SAV Nitra

Stredoveké suterény Seminára sv. Štefana – Stephaneum v Trnave
Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc.,
samostatná výskumníčka v oblasti architektonicko –historického výskumu

Historická výpoveď krovu nad Seminárom sv. Vojtecha – Adalbertínum v Trnave
Mgr. Daniela Zacharová, PhD.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Oddelenie preventívnej údržby pamiatok

Sídliskový objekt Lengyelskej kultúry na ulici Zelený kríčok č.4 v Trnave

Mgr. Andrej Žitňan – Mgr. Lenka Horáková, PhD.
AA Avala, s.r.o, Bratislava

Delostrelectvo v stredoveku na príklade mesta Skalica
Mgr. Peter Grznár
Krajský pamiatkový úrad Trnava

Nález ľadovne a ďalšie významné nálezy z archeologického výskumu na parcele domu č.41 na Jeruzalemskej ul. v Trnave
Mgr. Andrej Žitňan – Mgr. Gerhard Pastirčák – AA Avala, s.r.o, Bratislava
Ing.arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
samostatná výskumníčka v oblasti architektonicko–historického výskumu

Ignác Alpár a István Möller, projektanti zámku Smolenice
Vladimír Gondáš
súkromný bádateľ

Bellušov most v Piešťanoch po obnove
Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Krajský pamiatkový úrad Trnava