Prejsť na obsah

Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2019

logo_seminar_pam_TTKrajský pamiatkový úrad Trnava a Mesto Trnava Vás pozývajú na 26. ročník odborného pamiatkového seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Seminár sa bude konať na Trnavskej radnici na Hlavnej ul. č. 1 v Zasadačke mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 (štvrtok).

Program semináru:

13.00 – Začiatok, prezentácia účastníkov

13.20 – Štuková výzdoba v Trnave a na západnom Slovensku.
Pokus o chronológiu a umeleckohistorické hodnotenie v kontexte vývoja štukatúry v 17. storočí
PhDr. Jana Šulcová, súkromná bádateľka

13.50 – Objav barokového obrazu pod pre-maľbou z Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Mgr.art. Veronika Daneček Šmigrovská, reštaurátorka

14.10 – K ikonografii objaveného barokového obrazu
Mgr. Jozef Medvecký, CSc., Centrum vied o umení SAV Bratislava

14.40 – Predbežné výsledky archeologického výskumu v zaniknutom koryte Trnávky v južnej časti mestského opevnenia v Trnave
Mgr. Róbert Ölvecky, PhD., Pamarch,s.r.o.
Ing. Miroslav Matejka, samostatný výskumník v oblasti architektonicko–historického výskumu
Mgr. Peter Barta, PhD., Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

15.10 – Prestávka

16.10 – Nové poznatky k stavebnému vývoju románskeho Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Trstíne – Hájičku
Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Pro Monumenta Trnava

16.40- Krypta rodu Zichy vo Voderadoch
Mgr. Marek Gilányi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

17.10 – Vodné mlyny v Chtelnici
Ing. Marián Bocán, súkromný bádateľ

17.40 – Diskusia, ukončenie seminára

POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF, 296 kB)