Prejsť na obsah

Seminár Monitoring lokalít svetového dedičstva 2009

logo UNESCO

Pamiatkový úrad SR usporiadal pracovný seminár na tému

Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva 2009

sa konal 4. – 5. novembra 2009 v Ružomberku


Program:
Streda 4.11. 2009
11. 30 hod. – registrácia
13.00 – 18.30 hod.
 • Systém monitoringu, aktualizácia a úlohy na najbližšie obdobie – Ing. arch. Ľubica Pinčíková, PÚ SR Bratislava
 • Prezentácie monitoringu svetového dedičstva (stavu zachovania pamiatkových hodnôt v jednotlivých lokalitách svetového kultúrneho dedičstva) s dôrazom na problémy pri ich ochrane a potenciálne ohrozenia s návrhom opatrení na ich odstránenie v súvislosti s ďalším postupom ochrany pamiatkového fondu

za každú lokalitu osobitne:

 • Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
 • Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – KPÚ Prešov, KPÚ Košice
 • Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok
 • Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium – KPÚ Prešov
 • Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka – KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Žilina, KPÚ Prešov, KPÚ Košice.
Monitoring svetového dedičstva ako súčasť GIS PF SR –Ing. arch. Ľubica Pinčíková, Mgr. Lýdia Kravjanská
Manažment plány jednotlivých lokalít, zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh opatrení na zlepšenie zamestnanci poverení monitoringom SKD
prezentácia nových MP lokalít – spracovatelia (bude aktualizované)

za každú lokalitu osobitne: –

Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva v Českej republike so zameraním na lokalitu SKD Památková rezervace Holašovice – PhDr. Václav Váňa
Monitoring Kutnej Hory – Ing. arch. Jiří Mrázek, prípadne aj iní kompetentní pracovníci za monitoring lokalít ČR z Národního památkového ústavu – bude aktualizované
 • Obnova drevenej architektúry z pohľadu realizátora obnovy – Jozef Harčár

Štvrtok 5.11.2009

8.30 – 13.00 hod.

 • Zásady ochrany lokality SKD – Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec a ich aplikácia v praxi – PhDr. Zuzana Liptayová
 • Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – pod drobnohľadom účastníkov seminára – PhDr. Zuzana Liptayová, Ing. arch. Ľubica Pinčíková a Mgr. Anna Tuhárska
 • Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – klady a zápory – návrhy opatrení – Ing. arch. Ľubica Pinčíková a Mgr. Anna Tuhárska a účastníci seminára

13.00 hod.

 • Záver seminára

Ďakujeme za Vašu aktívnu účasť!