Prejsť na obsah

Seminár a výstava Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Zborník zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho krajaKrajský pamiatkový úrad Nitra, v spolupráci s Biskupstvom Nitra a Mestom Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja
usporiadali v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010

seminár a výstavu

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja

Seminár bol usporiadaný 10. septembra 2010 v Nitre. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie výstavy. Z podujatia bol zostavený Zborník zo seminára Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja a katalóg k výstave (vydaný ako CD, je prílohou zborníka). Zborník bol vydaný pri príležitosti 60. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.