Prejsť na obsah

Svetové dedičstvo: Fórum mladých profesionálov 2018 – výzva na podávanie prihlášok

Svetové dedičstvo: Fórum mladých profesionálov 2018 – výzva na podávanie prihlášok - ilustračný obrázok

Ďalší ročník Fóra mladých profesionálov v oblasti svetového dedičstva UNESCO sa uskutoční v dňoch 17. – 26. júna 2018 v Maname (Bahrajn) ako integrálna súčasť 42. zasadnutia Výboru svetového dedičstva. Podujatie je určené mladým odborníkom z celého sveta vo veku 23 – 30 rokov, ktorí sa zaoberajú problematikou svetového kultúrneho alebo prírodného dedičstva UNESCO a disponujú pracovnou skúsenosťou v tejto oblasti v trvaní aspoň 1 rok. V prípade záujmu o účasť na Fóre, je potrebné najneskôr do 31. marca 2018 vyplniť on-line prihlasovací formulár a spoločne so životopisom a odporúčacím listom ho poslať organizátorom podujatia.

Priebežne aktualizované základné informácie uverejňuje Centrum svetového dedičstva.
Podrobné informácie o Fóre mladých profesionálov a požiadavkách na jeho účastníkov sú uvedené vo Výzve na podávanie prihlášok – Call for Application (PDF, 275 kB)

Tohtoročné Fórum, s podtitulom „Ochrana dedičstva v neustále sa meniacom svete“, sa bude sústreďovať na otázky vplyvu bezprecedentnej rýchlosti rozvoja a premien súčasného sveta na zachovávanie dedičstva, a zároveň na príležitosti, ktoré tento rozvoj prináša. Koná sa súbežne so zasadnutím Výboru svetového dedičstva UNESCO a ponúka tak svojim účastníkom jedinečnú možnosť stretnúť sa a konzultovať otázky uplatňovania Dohovoru o svetovom dedičstve priamo s členmi Výboru alebo zástupcami odborných poradných orgánov. Pracovný program Fóra pozostáva z kombinácie rozmanitých aktivít, ktoré zahŕňajú prednášky medzinárodných expertov, praktické cvičenia zamerané na odbornú diskusiu či propagáciu, exkurzie a prípadové štúdie na lokalitách svetového dedičstva. Ich cieľom je prehĺbiť pochopenie významu Dohovoru o svetovom dedičstve, jeho budúcnosti i problémov, podporiť povedomie o vzájomnej previazanosti medzi kultúrou a prírodou, históriou a rozvojom, a v neposlednom rade rozvíjať profesionálne zručnosti účastníkov prostredníctvom spolupráce s kolegami z rôznych krajín a s rôznou kvalifikáciou. Program vrcholí prípravou spoločnej deklarácie, ktorú účastníci prezentujú Výboru svetového dedičstva.
Pracovným jazykom podujatia je angličtina.

Všetky náklady na dopravu a ubytovanie hradí účastníkom Fóra organizátor podujatia – Bahrajnské kráľovstvo, a v prípade potreby im poskytne asistenciu aj pri vybavení vstupných víz do krajiny či rezervovaní ubytovania.

Predbežný program Fóra mladých profesionálov 2018 – Draft programme