Prejsť na obsah

Riadiaca skupina Dunajský limes – Management group

Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO

logo CEEUerdf logo Danube limes

Členovia riadiacej skupiny (PDF, 31,6 kB)

Schéma riadiacej skupiny (PDF, 84,9 kB)

Schéma riadenia (PDF, 75,8 kB)

Nástroje riadenia (PDF, 86,7 kB)

Prehlásenie (PDF, 29,3 kB)

Záznam 11.5.2011 (PDF, 88,1 kB) z pracovného rokovania na MÚ Bratislava – Rusovce

Schmidtová J., Gáfriková O., Pinčíková Ľ.: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Rímsky vojenský kastel Gerulata v Bratislave – Rusovciach, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 16 s.
Publikácia na stiahnutie (PDF 707 kB)

titulka LIMESPinčíková, Ľubica – Janovská, Magdaléna: Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, Manažment plán 2011 – 2021, Danube Limes in Slovakia – Ancient Roman Monuments on the Middle Danube, Management Plan 2011 – 2021, Bratislava, Pamiatkový úrad SR, 2011, – 96 s.
Publikácia na stiahnutie (PDF, 8804 kB)