Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2017

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Eva Sendeková

Renesančné hrobové textílie z Bardejova

Renaissancezeitliche Grabtextilien aus Bardejov

Renaissance grave textiles from Bardejov

7

Anton Liška

Gréckokatolícke murované chrámy tereziánskeho typu na
Slovensku

Griechisch-katholische gemauerte Kirchen theresianischen
Typs in der Slowakei

Greek-Catholic masonic temples from Maria Theresa’s reign in
Slovakia

12

Peter Jantoščiak

a nazvali ju
Dobro

…und sie nannten sie Dobro

… and they named it Dobro

TRNAVA A OKOLIE – TRNAVA UND
UMGEBUNG – TRNAVA AND SURROUNDINGS

20

Denis Haberland

Meštianska architektúra Halenárskej ulice v Trnave

Bürgerliche Architektur der Halenárska-Straße in Trnava

Urban architecture of Halenárska Street in Trnava

25

Milan Ševčík

Diela rektorov Trnavskej univerzity v historickej knižnici
trnavského múzea

Die Werke von Rektoren der Universität Trnava in der
historischen Bibliothek des Museums von Trnava

Works of the rectors of Trnava Univerzity in the city
museum’s historical library

30

Ivan Gojdič – Rastislav Kocán – Erik Hrnčiarik

Kostol v Dolnom Dubovom a Jozef Ignác Bajza

Die Kirche in Dolné Dubové und Jozef Ignác Bajza

Church in Dolné Dubové and Jozef Ignác Bajza

NÁLEZ – FUND – FINDING

37

Štefan Oriško

Kamenný palmetový fragment zo Zobora

Fragment von einem Palmettenstein aus Zobor

Stone palmetto fragment from Zobor

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

39

Elena Kurincová

Historické fotografie zo zbierky Emila Manu

Historische Photographien aus der Sammlung von Emil Mana

Historical photographs from Emil Mana’s collection

44

Karol Strelec

Remeselnícka fľaša zo sklárne Utekáč

Eine Handwerksflasche aus der Glashütte Utekáč

Craft bottle from Utekáč glassworks

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

46

Uršula Ambrušová

Columna vero murata – murovaný stĺp v Ťahanovciach

Columna vero murata – die gemauerte Säule in Ťahanovce

Columna vero murata – the masonry column in Ťahanovce

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – UNTERGEGANGENE DENKMÄLER – NON-EXISTENT
MOMUMENTS

52

Stanislav Petráš

Schweizerhaus grófky Chotekovej v Dolnej Krupej

Das Schweizerhaus der Gräfin Chotek in Dolná Krupá

Schweizerhaus of Countess Chotek in Dolná Krupá

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

56

Juraj Žáry

Poznámky k výstave venovanej oltáru z Okoličného

Bemerkungen zur Ausstellung gewidmet dem Altar aus Okoličné

Notes for the exhibition dedicated to the altar of Okoličné

60

Michal Vaněk

Dávid Unreich – šampión, ktorý vyzval Hitlera na súboj

David Unreich – ein Champion, der Hitler zum Duell
herausforderte

David Unreich –
Champion, Who Challenged Hitler

62

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

65

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

s. 1

John Dopjera v pracovni, 20. roky 20. storočia

Foto: archív SNM-Hudobného múzea

s. 4

Okoličné, kláštorný Kostol sv. Petra z Alkantary,
klenba lode, koniec 15. storočia

Foto: © Jozef Tomaga