Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2015

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Marián Samuel – Danka Majerčíková – Martin Furman

Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli-Koscelisku

Mittelalterliche Kirchenwüstung in Radoľa-Koscelisko

Former medieval church in Radoľa-Koscelisko

9

Zuzana Čovanová Janošíková

Pamiatky na rodinu Horvát-Stančič v Kostole sv. Anny v
Strážkach

Denkwürdigkeiten der Familie Horváth-Stansith de Gradecz in
der Kirche Hl. Anna in Strážky

Memories of the Horváth-Stansith de Gradecz family in Church
of St. Anne in Strážky

15

Lenka Ďurčeková – Peter Megyeši

Emblémy na priečelí Paláca Klobušických v Prešove

Die Embleme an der Fassade des Palais Klobusiczky in Prešov

Emblems on the façade of Klobušický Palace in Prešov

23

Ivona Kollárová

Historická pamäť v pamätníkoch

Historisches Gedächtnis in Stammbüchern

Historical memory in memorial books

30

Anna Schirlbauer

Životné osudy maliarky Anny Zmeškalovej (1813 – 1880)

Die Lebensschicksale der Malerin Anna Zmeskal (1813–1880)

Life story of painter Anna Zmeskal (1813 – 1880)

37

Karol Kantek – Eva Kowalská

Srbský príbeh kaštieľa v Ivanke pri Dunaji

Die serbische Geschichte des Schlosses in Ivanka pri Dunaji

Serbian story of the manor house in Ivanka pri Dunaji

44

Veronika Kapišinská

Sanatórium vo Vyšných Hágoch

Das Sanatorium von Vyšné Hágy

Sanatorium in Vyšné Hágy

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

52

Martin Švec

Kostol Svätej Trojice v Malackách: gotický, či renesančný?

Die Kirche Hl. Dreifaltigkeit in Malacky: gotisch oder
renaissancezeitlich?

Church of Saint Trinity in Malacky: gothic or renaissance?

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

58

Martin Konečný

Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie Košíc

Die Kämpfe um den Dargov-Pass und die Befreiung von Košice

Battles of Dargov mountain pass and liberation of Košice

62

Vladimír Turčan

Veľká Morava a počiatky kresťanstva na Bratislavskom hrade

Großmähren und die Anfänge des Christentums auf der
Bratislavaer Burg

Great Moravia and beginnings of Christianity at Bratislava
Castle

65

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

Detail maľovaného obrazu z parapetu pôvodnej empory
v Kostole sv. Anny v Strážkach, 1589, dnešný stav

Foto: Z. Čovanová Janošíková