Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2014

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Ivan Gojdič – Dagmara Baroková
Kaštieľ Görgeiovcov v Toporci
Herrenhaus der Familie Görgey in Toporec
Manor house of Görgeys in Toporec

9
František Žifčák
Testament zlatníka Jána Silašiho (1707 – 1782)
Das Testament des Goldschmiedes Johannes Szilassy
Testament of goldsmith John Szilassy

15
Hana Kližanová – Jana Oršulová
Portrét cisárovho lekára
Porträt des kaiserlichen Arztes
Portrait of emperor’s doctor

21
Alexandra Homoľová
Maliar Aurel Kajlich
Der Maler Aurel Kajlich
Painter Aurel Kajlich

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA – DER ERSTE WELTKRIEG – THE FIRST WORLD WAR


26
Elena Kurincová
Majetok a krv za nášho cisára
Gut und Blut für unsern Kaiser
Goods and blood for our emperor

31
Martin Jarinkovič
Takí boli naši dedovia. Prvá svetová vojna a východné Slovensko
So waren unsere Großväter. Der Erste Weltkrieg und die Ostslowakei
These were our grandfathers: First World War and eastern Slovakia

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH


35
Miroslav Čovan
Renesančná sepulkrália v Záborskom
Ein Renaissance-Grabmal in Záborské
Renaissance sepulchral monument in Záborské

39
Juraj Sarkisjan
Dva falzifikáty z banskobystrického múzea
Zwei Fälschungen aus dem Museum zu Banská Bystrica
Two falsifications from Banská Bystrica museum

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS


42
Katarína Beňová
Konferencia ICOM Glass / ICOM Sklo v Bratislave
Die Konferenz ICOM Glass in Bratislava
ICOM Glass conference in Bratislava

43
Jana Švantnerová
Zbierka skla v Slovenskej národnej galérii
Die Glassammlung in der Slowakischen Nationalgalerie
Collection of glass in the Slovak National Gallery

45
Zsófia Kiss-Szemán
Výtvarné diela zo skla v zbierkach Galérie mesta Bratislavy
Glaskunstwerke im Sammlungsbestand der Galerie der Stadt Bratislava
Glass artworks in the collection of Bratislava City Gallery

47
Katarína Beňová
Súčasné slovenské sklo a Galéria NOVA
Gegenwärtige Glaskunst in der Slowakei und die Galerie NOVA
Contemporary Slovak art and NOVA Gallery

50
Maroš Schmidt
Sklo v domácnosti
Glas im Haushalt
Glass used in households

53
Irena Pišútová – Ján Kautman
Publikácia Ľudové sklo
Die Publikation Volkstümliches Glas
Folk Glass publication

OBNOVA – ERNEUERUNG – RENOVATION


55
Iveta Zuskinová
Soľný úrad v Liptovskom Hrádku
Das Salzamt in Liptovský Hrádok
Salt Office in Liptovský Hrádok

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

60
Petra Kalová
Obilné silo a sklad Ludwigovho mlyna v Bratislave
Der Getreidesilo der Ludwigsmühle in Bratislava
Grain silo of the Ludwig’s mill in Bratislava

65
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS