Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2012

Obsah – Inhaltsverzeichnis – Contents

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jozef Medvecký
Smrť a Korunovanie Panny Márie. Gotická freska v Nitre
Tod und Krönung der Jungfrau Maria. Gothisches Fresko in Nitra
Death and Coronation of the Virgin Mary. Gothic fresco in Nitra

8
Daniel Hupko
Historizmus v architektúre pálfiovských sídiel
Historismus in der Architektur Pálffyscher Residenzen
Historicism in the architecture of Pálffy residences

15
Simonne Jurčová
Kamenné tajomstvá z voderadského parku
Steinerne Geheimnisse des Parks in Voderady
Stone secrets from Voderady park

20
Ivan Gerát
Martýrium sv. Adriána v Sabinove
Martyrium des Hl. Adrian in Sabinov
Martyrdom of St. Adrian in Sabinov

23
Zlatica Kendrová
Pietizmus v Glosiovom spevníku
Pietismus im Gesangbuch von Glosius
Pietism in Glosius songbook

29
Andrea Paráčová
Kaštieľ v Radoli
Schloss Radoľa
Radoľa manor house

34
Karol Strelec
Kúpeľné sklo z 19. storočia
Bäderglas des 19. Jahrhunderts
Spa glass from the 19th century

38
Zora Myslivcová
Borová hora – pamäť krajiny
Borová hora – das Gedächtnis der Landschaft
Borová hora – memory of the country

42
Peter Szalay – Ivan Pilný – Daniela Cebecauerová
Fasády obytného komplexu UNITAS v Bratislave
Fassaden des Wohnkomplexes UNITAS in Bratislava
Façades of UNITAS housing complex in Bratislava

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

46
Marián Samuel – Henrieta Žažová – Barbora Glocková – Luboš Kürthy
Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach
Kirche der Mariä Geburt in Socovce
Church of Nativity of the Virgin Mary in Socovce

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

54
Katarína Beňová – Monika Borkowska
Krst Vajka z Nitrianskej galérie
Die Taufe des Vajk aus der Nitraer Galerie
Baptism of Vajk from Nitra Gallery

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

57
Ján Aláč – Ľudmila Pulišová
Vodné mlyny v Gemeri-Malohonte v súčasnosti
Wassermühlen in heutigem Gemer-Malohont
Water mills in the Gemer-Malohont region today

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM ABROAD

62
Dušan Buran
Europa Jagellonica v Kutnej Hore
Europa Jagellonica in Kutná Hora
Europa Jagellonica in Kutná Hora

TECHNOLÓGIE – TECHNOLOGIEN – TECHNOLOGIES

64
Marek Fraštia – Jana Haličková – Miroslava Chlepková – Marián Marčiš
Optické a laserové skenovanie banskoštiavnickej Kalvárie
Bildbasiertes Scanning und Laserscanning am Kalvarienberg von Banská Štiavnica
Image based scanning and laser scanning of the Banská Štiavnica Calvary

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. strana
Detail apoštolov z výjavu Smrť Panny Márie, Chrám sv. Emeráma v Nitre
4. strana
Detail hlavy apoštola, freska na ľavej strane pri oltári, Chrám sv. Emeráma v Nitre
Foto: V. Plekanec, 2012