Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2011

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Katarína Kosová
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Martina Orosová
Odkaz zakladateľov
Das Vermächtnis der Gründer
The message of the founders

10
Henrieta Žažová – Martin Bóna
Kostol sv. Michala v Demandiciach
Die Kirche des Hl. Michael in Demandice
Church of St. Michael in Demandice

17
Peter Keresteš
Neznáma sakrálna stavba stredovekej Nitry
Ein unbekannter Sakralbau im mittelalterlichen Nitra
Unknown sacral construction of the medieval Nitra

19
Peter Hudák
Kostol svätej Rozálie v Komárne
Die Kirche der Hl. Rosalia in Komárno
Church of St. Rosalie in Komárno

23
Jaroslava Žuffová – Marta Švolíková
Synagóga v Leviciach
Die Synagoge in Levice
Synagogue in Levice

28
Ingrid Kušniráková
Trnavské klarisky v druhej polovici 18. storočia
Die Trnavaer Klarissinnen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Trnava Clarisse sisters in the second half of the 18th century

33
Alexandra Kusá
Architekt a jeho dom
Der Architekt und sein Haus
Architect and his house

NÁLEZ – ENTDECKUNG – FINDING

36
Jozef Tihányi – Michaela Haviarová – Dušan Buran
Stredoveké nástenné maľby v Modre
Mittelalterliche Wandmalereien in Modra
Medieval wall paintings in Modra

AKVIZÍCIA – AKQUISITION – ACQUISITION

38
Martin Besedič
Špaňodolinské výrobky v SNM-Historickom múzeu
Die Erzeugnisse aus Špania Dolina im Slowakischen Nationalmuseum-Historischen Museum
Products from Špania Dolina in the Slovak National Museum-Historical Museum

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

42
Katarína Malečková
Na čom sedela Európa. K histórii sedacieho nábytku
Worauf hat Europa gesessen. Zur Geschichte der Sitzmöbel
What Europe sat on: History of seat furniture

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

48
František Bizub
Baníctvo a hutníctvo v Malužinej
Bergbau und Hüttenwesen in Malužiná
Mining and metallurgy in Malužiná

52
Ivan Mrva
Organizácia bratislavského prístaviska na konci 18. storočia
Organisation des Pressburger Hafens am Ende des 18. Jahrhunderts
Organisation of the Bratislava dockyard at the end of the 18th century

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

54
Gábor Hushegyi
Nové Slovensko. O modernom živote jazykom novej muzeológie
Die neue Slowakei. Das moderne Leben in der Sprache der neuen Museologie
New Slovakia: Modern life narrated by new museology

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM ABROAD

56
Vladimír Turčan
Dolnorakúska výstava 2011. Získať – objaviť – zažiť v rímskej krajine Carnuntum
Niederösterreichische Landesausstellung 2011. Erobern – Entdecken – Erleben im Römerland Carnuntum
Exhibition of Lower-Austria 2011: Conquer – discover – experience in the Roman land of Carnuntum

FILMOVÝ DOKUMENT – DOKUMENTARFILM – DOCUMENTARY

58
Petra Hanáková
Digitálny Martin Slivka
Der digitale Martin Slivka
Digital Martin Slivka

60
NOTES – NOTES – NOTES

65
KNIHY – BÜCHER – BOOKS