Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2010

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Alexandra Kusá
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Henrieta Žažová – Martin Bóna
Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hýbeci
Die Kirche der Hl. Helena in Demandice-Hýbec
Church of St. Helena in Demandice-Hýbec

8
Eva Borecká
Killyho kúria v Častej
Das Herrenhaus Killy in Častá
Killy Mansion in Častá

12
Vladimír Krupa
História mestského parku v Piešťanoch
Die Geschichte des Stadtparks in Piešťany
History of the Piešťany Town Park

18
Denis Pongrácz
Truhly z Trstenej
Bemalte Särge aus Trstená
Painted coffins from Trstená

22
Katarína Beňová
Rombauerov portrét Ferdinanda V.
Rombauers Porträt von Ferdinand V.
Rombauer’s portrait of Ferdinand V

26
Milan Togner
Neznáma kresba J. J. Kellera
Eine unbekannte Zeichnung von J. J. Keller
Unknown drawing by J. J. Keller

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – UNTERGEGANGENE DENKMÄLER – PERISHED MONUMENTS

28
Ivana Fialová
Lovecký zámok Beveder v Šaštíne-Strážach
Das Jagdschloss Belveder in Šaštín-Stráže
Belveder Hunting Castle in Šaštín-Stráže

Barbora Matáková ml.
Laskár – pamäť krajiny
Laskár – das Gedächtnis der Landschaft
Laskár – the memory of a country

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

40
Peter Nagy
Archeológia Kostola Všetkých svätých v Dechticiach
Archäologie der Kirche der Allerheiligen in Dechtice
Archaeology of the Church of All Saints in Dechtice

43
Zuzana Zvarová – Miroslav Matejka – Tomáš Janura
Piata kanónia v Nitre
Die Fünfte Kanonie in Nitra
Fifth Canonry House in Nitra

50
Peter Buday
Kaštieľ v Močenku v archívnych prameňoch
Das Schloss in Močenok in Archivquellen
Močenok manor house in archive sources

55
Ľudmila Husovská – Naďa Hrašková – Adriana Reťkovská
Meštiansky dom pred hradbami v Kremnici
Ein Bürgerhaus vor den Stadtmauern von Kremnica
The Burgher’s house opposite the Kremnica walls

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

59
Eva Spaleková
Boží hrob v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote
Das Heilige Grab in der St. Georg-Kirche in Spišská Sobota
The Holy Sepulchre in the Church of St. George in Spišská Sobota

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

64
Rudolf Magula – Ján Brehuv
Drahý opál – ťažba a spracovanie v Slanských vrchoch
Edelopal – Gewinnung und Verarbeitung im Slanské Gebirge
Precious opal – extraction and treatment in Slanské vrchy

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

70
Zuzana Francová
Ars liturgica
Ars liturgica
Ars liturgica

ZAHRANIČIE – AUSLAND – FROM ABROAD

73
Miroslav Musil
Po stopách Mórica Beňovského
Auf den Spuren von Moritz Benjowski
In the traces of Maurice Benyovszky

76
NOTES – NOTES – NOTES

81
KNIHY – BÜCHER – BOOKS