Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2008

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník

Leitartikel
Editorial

2
Elena Kurincová
Občan a jeho
identita v 20. Storočí
Der Bürger und seine Identität im 20.
Jahrhundert
The citizen and his identity in the 20th century

6
Viera Obuchová – Jana
Šulcová
Bratislavská Patrónka – od továrne k sociálnej
inštitúcii
Die Bratislavaer Patrónka – von einer Fabrik zur
Sozialinstitution
Bratislava’s Patrónka – from factory to social
institution

13
Zuzana Zvarová – Veronika
Vágenknechtová
Záhrada Kochovho sanatória
Der Garten des
Koch-Sanatoriums
The garden of the Koch sanatorium

19
Kristína Zvedelová – Ivan Gojdič – Rastislav
Danák
Kúpalisko Eva v Piešťanoch
Das Schwimmbad Eva in
Piešťany
Swimming pool Eva in Piešťany

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

25
Jozef
Csütörtöky
Najstarší hviezdny glóbus na Slovensku
Der
älteste Sternenglobus in der Slowakei
The oldest celestial globe in
Slovakia

32
Jana Oršulová
Hallerovský erb na
poľnom dele
Der Haller-Wappen auf einem Feldgeschütz
Haller’s
coat of arms on a field gun

36
Dušan Hovorka – Zdeněk
Farkaš
Kamenné nástroje v zbierkach SNM-Archeologického
múzea
Steingeräte in Sammlungen des SNM-Archäologischen Museums

Stone tools in the collections of the SNM-Archaeological Museum

41
Peter Roth
Pozostalosť cárovho
komorníka
Der Nachlass von einem Zarenkammerdiener
The
inheritance of the tsar’s chamberlain

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

43
Tatiana
Štefanovičová
Južné podhradie Bratislavského hradu

Südliche Vorburg der Bratislavaer Burg
The southern extramural
settlement of Bratislava castle

48
Jozef Labuda – Martin
Miňo
Radničná kaplnka v Banskej Štiavnici
Die
Rathauskapelle in Banská Štiavnica
The town hall chapel in Banská
Štiavnica

52
Miroslav Čovan – Zuzana
Janošíková
Kanónia č. 2 v Spišskej Kapitule
Kanonisches
Haus Nr. 2 in Spišská Kapitula
Canonical House No 2 in Spišská
Kapitula

OBNOVA/REŠTAUROVANIE – RENOVATION/RESTAURIERUNG –
RENOVATION/RESTORATION

56
Katarína Pukanská – Marek Fraštia – Juraj
Gembický
Nové technológie dokumentácie pamiatok
Neue
Technologien der Denkmaldokumentation
New technologies in monument
documentation

60
Magdaléna Brázdilová
Secesný most v
Kráľovej pri Senci
Die Jugendstilbrücke in Kráľová pri
Senci
Secession Bridge in Kráľová pri Senci

63
Peter Hudák
Obnova kúrie v Dubníku

Erneuerung der Kurie in Dubník
Renovation of curia in
Dubník

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

65
Zuzana
Francová
Múzeum skla vo Frauenau
Das Glasmuseum
Frauenau
Frauenau Glass Museum

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER- BOOKS