Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 4/2007

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents

1
Branislav Rezník
Úvodník
Leitartikel

Editorial

2

Petra Pospechová
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku

Mariä-Himmelfahrtskirche in Pezinok
The Church of the Assumption
of the Virgin Mary in Pezinok

6
Ivan Gojdič
Známe i neznáme
hodnoty Liptovského Hrádku

Bekannte und unbekannte Werte von
Liptovský Hrádok
The Liptovský Hrádok’s celebrated yet unknown
attributes

12
Katarína Chmelinová
Jozef Sirinek
– zabudnutý františkánsky sochár
Jozef Szirinek – ein vergessener
franziskanischer Bildhauer
Jozef Szirinek – the forgotten Franciscan
sculptor

16
Eva Križanová
Renesančné portály
na Slovensku

Renaissanceportale in der Slowakei
Renaissance
portals in Slovakia

21
Elena Kurincová
Obrázky zo života
slečny Mimi
Bilder aus dem Leben des Fräuleins Mimi
Pictures
from the life of Miss Mimi

24
Ján Aláč
Ľudový ornament na
náhrobníkoch v Novohrade

Das Volksornament auf Grabsteinen aus
Novohrad
Traditional folk ornament on Novohrad’s tombstones

28
Miroslav Čovan
Kaštieľ
v Humennom
Schloss Humenné
Manor house in Humenné

31
Viera Obuchová – Vladimír
Dian
Stirling – hrad v Škótsku a rodina v Bratislave

Stirling – eine Burg in Schottland und eine Familie in
Bratislava
Stirling – the Scottish castle and the Bratislava
family

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

33

Barbora Matáková
Oplakávanie Krista z Bánoviec nad Bebravou

Die Beweinung Christi aus Bánovce nad Bebravou
The Grieving for
Christ from Bánovce nad Bebravou

OBNOVA – RENOVIERUNG – RENOVATION

37
Gabriela
Kvetanová
Obnovené kúpeľné objekty v Piešťanoch

Renovierte Kurobjekte in Piešťany
Renowned spa facilities in
Piešťany

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

41
Andrej Botek

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Kirche der
hl. Margareta von Antiochia in Kopčany
The Church of St. Margaret Antiokhii
in Kopčany

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER –
TECHNICAL MONUMENTS

46
František Bizub
Priemyselné objekty
v Kráľovej Lehote a okolí v 18. – 19. storočí
Industrieobjekte in
Kráľová Lehota und Umgebung im 18. – 19. Jahrhundert
Industrial objects in
Kráľova Lehota and surrounding in 18th – 19th centuries

50
Oľga Klaková
Banský závod pri
šachte Žigmund v Banskej Štiavnici
Bergbetrieb bei der Schacht
Sigismund in Banská Štiavnica
Mining enterprise with the Sigismund mine in
Banská Štiavnica

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

53
Zuzana
Francová
Pokál cechu bratislavských murárov
a kamenárov
Pokal der Maurer und Steinmetzezunft von
Bratislava
The cup of Bratislava masons and stonecutters guild

EXPOZÍCIA – EXPOSITION – EXHIBITION

57
Simona
Jurčová
Krása zašlých čias
Reiz der alten
Zeiten
Charmed elder days

ZAHRANIČIE – AUSLAND – ABROAD

59
Hana
Dvořáková
Voskové a tragantové plastiky pod sklem
Wachs
und Tragantfiguren unter dem Glas
Wax and tragant sculptures under
glass

63
Petr Polášek
Konzervace
a restaurování plastik z vosku
Konservierung und Restaurierung der
Wachsfiguren
Conservation and restoration of wax-sculptures

66
Ján Papco
Otázniky nad batáliou
v Olomouci
Fragezeichen über Schlachtbild aus Olomouc
Queries
over battle painting in Olomouc

69
NOTES – NOTES –NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS