Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2017

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Výročné ceny REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ za rok 2016

JAHRESPREISE 2016 DER
REVUE PAMIATKY A
MÚZEÁ

Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2016

7

Dušan Buran

Neznámy flámsky grisaille rukopis z Betliara

Ein unbekanntes flämisches Grisaille-Manuskript aus Betliar

Unknown Flemish grisaille
manuscript from Betliar

12

Ján Aláč

Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej

Die Tauchtechnik-Sammlung von Peter Ferdinandy aus Revúca

Collection of diving gear of Peter Ferdinandy from Revúca

16

Peter Barta – Anna Gondová

Kelti z Bratislavy

Die Kelten aus Bratislava

Celts from Bratislava

18

Zuzana Koblišková

Sen x skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945

Traum × Wirklichkeit. Kunst & Propaganda 1939 – 1945

Dream × Reality. Art & Propaganda 1939 – 1945

20

Katarína Kolbiarz Chmelinová

Levoča – nová časť „súpisu“ pamiatok

Levoča – ein neuer Beitrag zur „Denkmalliste“

Levoča – new part of the “monuments list”

24

Viera Drahošová

25 rokov vlastivedného časopisu Záhorie

25 Jahre der heimatkundlichen Zeitschrift Záhorie

25 years of Záhorie homeland magazine

26

Ivan Staník

Mestské opevnenie Trnavy a jeho pamiatková obnova

Die Stadtbefestigung von Trnava und ihre denkmalpflegerische
Erneuerung

Town fortification of Trnava and its restoration

31

Jozef Dorica

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici

Restaurierung der Rotunde Hl. Georg bei Nitrianska Blatnica

Restoration of St. George’s rotunda near Nitrianska Blatnica

35

Anton Števko

Požitavské výročné obyčaje v Zlatých Moravciach

Die Jahresbräuche von Žitava-Tal in Zlaté Moravce

Požitavie annual customs in Zlaté Moravce

37

Gabriella Jarábik

„Málenkij robot“

„Malenki robot“

“Malenkiy robot”

39

Jana Maříková – Peter Baxa

Dedičstvo Karola Veľkého

Das Erbe Karls des Großen

Heritage of Charles the Great

41

Gabriela Podušelová

Poklady gotiky zo Slovenska. Umenie neskorého stredoveku na
Slovensku

Schätze der Gotik aus der Slowakei. Spätmittelalterliche
Kunst in der Slowakei

Slovak Gothic treasures. The art of the late Middle Ages in
Slovakia

TRNAVA – TRNAVA – TRNAVA

43

Darina Fridrichová

Mestské hradby Trnavy do polovice 16. storočia
v písomných prameňoch

Die Stadtmauern von Trnava bis zur Mitte des 16.
Jahrhunderts in schriftlichen Quellen

Trnava city fortification as recorded in documents until mid
16th century

46

Lucia Duchoňová – Daniela Čambálová

Západoslovenské múzeum v Trnave po obnove

Das Westslowakische Museum in Trnava nach einer Erneuerung

Western Slovak Museum in Trnava after renovation

51

Jaroslava Žuffová – Milan Kazimír

Obnova meštianskeho domu na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave

Erneuerung des Bürgerhauses auf dem Trojičné-Platz Nr. 5 in
Trnava

Renovation of the city house No 5 at Trinity Square in
Trnava

57

Adrián Lančarič

Bývalé vodné mlyny mesta Trnava

Ehemalige Wassermühlen der Stadt Trnava

Former water mills of Trnava

60

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

XX

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

TYRNAVIA. Vilgo DYRNA Superioris Hungariae Ciuitas et
Episcopatus. Lept V. Hollara podľa kresby G. Hoefnagela, 1657.

Zdroj: Archív PÚ SR, Zbierka veľkých diapozitívov, sign.
7196, 7197