Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2015

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014

Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2014

Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2014

8

Dárius Gašaj – Ján Rákoš

Germánske žiarové pohrebisko v Rankovciach

Germanisches Brandgräberfeld in Rankovce

Germanic cremation burial ground in Rankovce

13

Naďa Kančevová

NESTEX – nestále expozície Slovenskej národnej galérie

NESTEX – unbeständige Ausstellungen der Slowakischen
Nationalgalerie

NESTEX – temporary expositions of Slovak National Gallery

16

Vladimír Turčan

Etruskovia z Perugie na Bratislavskom hrade

Die Etrusker aus Perugia auf der Bratislavaer Burg

Etruscans from Perugia at Bratislava castle

19

Jana Oršulová

Inkunábuly – umenie 15. storočia v Slovenskej národnej
knižnici. Rozhovor s Ľubomírom Jankovičom

Inkunabeln – die Kunst des 15. Jahrhunderts in der
Slowakischen Nationalbibliothek. Ein Gespräch mit Ľubomír Jankovič

Incunables – art of the 15th century in Slovak National
Library. Interview with Ľubomír Jankovič

24

Richard Marsina

Kronika Jána z Turca

Chronik des Johannes de Thurocz

Chronicle of John of Turiec

27

Kristína Markušová

Pamiatková ochrana zvonov

Denkmalschutz der Glocken

Preservation of historical bells

30

Daniel Hupko

Pozvanie do kameninovej záhrady

Eine Einladung in den Steinzeuggarten

Invitation to stoneware garden

32

Peter Hudák

Vodáreň v Palárikove

Das Wasserwerk in Palárikovo

Water station in Palárikovo

36

Eva Spaleková

Svätý Krištof – nástenná maľba na kostole v Nižnom Slavkove

Der Hl. Christophorus – ein Wandgemälde an der Kirche in
Nižný Slavkov

St. Christopher – wall painting in Nižný Slavkov church

40

Dana Lacová – Tomáš Farkaš

Múzeum petržalského opevnenia

Das Museum der Befestigung von Petržalka

Museum of Petržalka fortification

43

(red.)

Neznámi hrdinovia

Unbekannte Helden

Unknown heroes

MODRA – ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

MODRA UND ĽUDOVÍT
ŠTÚR

MODRA AND ĽUDOVÍT ŠTÚR

46

Jozef Tihányi – Michaela Haviarová

Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa – najstaršia stavebná
pamiatka Modry

Kirche der Geburt des Hl. Johannes des Täufers – das älteste
Baudenkmal von Modra

Church of St. John the Baptist’s Birth – the oldest monument
building of Modra

52

Karol Kantek – Eva Kowalská

Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji v časoch Ľudovíta Štúra

Das Schloss in Ivanka pri Dunaji zur Zeit von Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr visits manor house in Ivanka pri Dunaji

59

Pavol Komora

Prvý pomník Ľudovíta Štúra z roku 1872 v Modre

Das erste Denkmal von Ľudovít Štúr aus dem Jahre 1872 in
Modra

First monument of Ľudovít Štúr from 1872 in Modra

63

Hana Maťugová

Modranský sirotinec

Das Waisenhaus von Modra

Modra orphanage

68

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

František Kolář: Ľudovít Štúr, litografia, 1861,
SNM-Historické múzeum

Foto: D. Zachar