Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2014

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2013
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2013
Annual awards of the Monuments and Museums magazine for 2013

9
Zdenka Letenayová
Gymnastický Olymp v Múzeu telesnej kultúry v SR
Der gymnastische Olymp im Museum der Körperkultur in der Slowakischen Republik
Gymnastic Olympus in the Museum of Physical Culture in Slovakia

12
Vladimír Novák
Dvojmotorový vlečný remorkér Šturec
Der Zweischraubenschlepper Šturec
Two-engine towing tugboat Šturec

14
Dárius Gašaj
Rodošto – nová expozícia v Košiciach
Rodošto – eine neue Dauerausstellung in Košice
Rodošto – new exposition in Košice

20
Magdaléna Bekessová
Kniežacia hrobka z Popradu – konzervácia 2008 – 2012
Das Fürstengrab aus Poprad – Konservierung 2008 – 2012
Tomb of a prince in Poprad – Conservation 2008 – 2012

23
Jozef Medvecký
Monografia o Antonovi Schmidtovi
Eine Monographie über Anton Schmidt
Monograph of Anton Schmidt

26
Zuzana Nemcová
120 rokov SNM v publikácii
120 Jahre des Slowakischen Nationalmuseums in einer Publikation
120 years of the Slovak National Museum in a book

28
Jaroslava Žuffová
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja
Die Denkmäler in Trnava und im Trnavaer Landkreis
Monuments of Trnava and Trnava region

31
Gabriella Jarábik
Obnova kaštieľa Madáchovcov
Das Madách-Herrenhaus in Dolná Strehová
Manor house of the Madáchs in Dolná Strehová

35
Zuzana Francová – Nora Hebertová – Zlatica Schreierová
Cechová zástava kožušníkov z roku 1751
Die Zunftfahne der Kürschner vom Jahre 1751
Flag of furriers’ guild from 1751

40
Mária Rišková
Včera a predvčerom. Cvernovka a jej príbehy
Gestern vorgestern. „Cvernovka“ und ihre Geschichten
Yesterday and Before. Stories of Cvernovka factory

POPRAD – TATRY – SPIŠ / REGION POPRAD – TATRY – SPIŠ / POPRAD – TATRY – SPIŠ REGION


43
Magdaléna Janovská – Vladimír Olejník
Kostol sv. Tomáša v Mengusovciach
Die Kirche des Hl. Thomas in Mengusovce
Church of St. Thomas in Mengusovce

49
Zuzana Čovanová Janošíková
Zaniknutá výzdoba zvonice v Poprade
Verschollene Ausschmückung des Glockenturms in Poprad
Non-existing decoration of Poprad’s belfry

54
Irena Pišútová
Podtatranská krajina
Die Untertatraer Landschaft
The country under the Tatras

57
Maroš Semančík
Vegetačné strechy na hornom Spiši
Vegetationsdächer in der oberen Zips
Green roofs in Upper Spiš region

62
Anna Ondrušeková
Elektráreň v Poprade – Tatranská galéria
Das Kraftwerk in Poprad – die Tatraer Galerie
Power station in Poprad – Tatra Gallery

66
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS