Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2011
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2011
Pamiatky a múzeá – magazine’s annual awards for 2011

8
Barbora Matáková
Stredoveké nástenné maľby v Sádku
Mittelalterliche Wandmalereien in Sádok
Medieval wall painting in Sádok

13
Roman Delikát
Legendárna električka
Die legendäre Straßenbahn
Legendary tram

17
Dušan Buran
Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v Okoličnom
Das Ladislav-Mattyasovszky-Museum in Okoličné
Museum of Ladislav Mattyasovszký in Okoličné

20
Nové Slovensko – podnet na novú syntézu?
Die neue Slowakei – der Anlass zu einer neuen Synthese?
New Slovakia – motivation for new synthesis?

22
Jarmila Bencová
Architekt Emil Belluš
Der Architekt Emil Belluš
Architect Emil Belluš

25
Daniel Hupko – Ivana Janáčková – Jozef Tihányi
Príbeh knihy o Pálfiovcoch
Die Geschichte des Buchs über die Pálffys
The story of the book about the Pálffys

28
Daniela Zacharová
Bývalý jezuitský kostol v Skalici
Die ehemalige Jesuitenkirche in Skalica
Former Jesuit church in Skalica

31
Michal Tunega
Znovuzrodenie rušňa
Die Wiedergeburt der Lokomotive 555.3008
Rebirth of locomotive 555.3008

35
Ján Sikoriak – Jozef Lenhart
Grafický kabinet Jesenákovho kaštieľa
Das graphische Kabinett des Jeszenák-Schlosses
Graphic study of Jeszenák manor house

39
Ľubomír Chobot – Aleš Hoferek
Lietavský hrad 1999 – 2012
Die Burg Lietava 1999 – 2012
Lietava Castle 1999 – 2012

BRATISLAVA

42
Elena Kurincová
Strelecký terč – pamäť mesta
Eine Schießscheibe als Gedächtnis der Stadt
Shooting target – the city memory

48
Viera Obuchová
Návštevy Márie Terézie u bratislavských uršulínok
Besuche von Maria Theresia bei den Bratislavaer Ursulinen
Visits of Maria Theresa at the Ursuline Sisters in Bratislava

52
Zuzana Zvarová – Innet Baloghová – Ján Mackovič
Gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave
Das Gymnasium in der Grösslingova-Straße in Bratislava
Secondary grammar school at Grösslingová Street in Bratislava

57
Katarína Bodnárová – Peter Kallo
Bratislavská Hlavná stanica a jej výzdoba z roku 1938
Der Bratislavaer Hauptbahnhof und seine Ausschmückung aus dem Jahre 1938
Bratislava main station and its decoration from 1938
Bratislava main station and its decoration from 1938

63
Reduta v Bratislave
Die Reduta in Bratislava
Reduta in Bratislava

66
Vladimír Turčan
Stĺp Marca Aurelia
Die Mark-Aurel-Säule
Column of Marcus Aurelius

68
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. a 4. strana
Pohľad na Bratislavu z Petržalky, kolorovaná litografia. F. X. Saudmann, J. Bermann, Viedeň, prvá polovica 19. storočia.
Reprofoto: Archív SNM-Historického múzea