Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2011

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2010
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2010
Annual awards of the Pamiatky a múzeá review for 2010

8
Kristian Elschek
Kniežací hrob z rímskej doby v Zohore
Ein neues Fürstengrab aus der römischen Kaiserzeit in Zohor
A new princely grave from the Roman Period in Zohor

14
Dušan Buran
Zlatom a ohňom
Mit Gold und Feuer
Out of gold and fire

15
Mária Novotná
Levočská biela pani
Die Weiße Frau von Levoča
The White Lady of Levoča

18
Katarína Chmelinová
Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí
Industrielle Landschaft? Mittelslowakische Bergbaustädte im 16. – 18. Jahrhundert
Industrial country? Medieval Slovak mining towns in the 16th – 18th century

21
Zora Valentová
Irena Pišútová: Maľby na skle
Irena Pišútová: Glasmalereien
Irena Pišútová: Glass paintings

23
Jana Oršulová – Mária Riháková
Kultúrne krásy Slovenska. Rozhovor s Danielom Kollárom
Kulturschönheiten der Slowakei. Ein Interview mit Daniel Kollár
Cultural beauties of Slovakia. Interview with Daniel Kollár

26
Daniela Zacharová
Ortodoxná synagóga v Trnave
Die orthodoxe Synagoge in Trnava
Orthodox synagogue in Trnava

29
Ján Aláč
Obnova starého cintorína v Hornom Tisovníku
Renovierung eines alten Friedhofs in Horný Tisovník
Renovation of an old cemetery in Horný Tisovník

32
Juraj Žáry
Severný portál Dómu sv. Alžbety v Košiciach
Das Nordportal des Doms der Hl. Elisabeth in Košice
Northern portal of St. Elisabeth Cathedral in Košice

40
Michal Tunega
Rendez 2010
Rendez 2010
Rendez 2010

42
Kováčstvo, dokumentárny film Juraja Kiliána o kultúrnom dedičstve na Slovensku
Das Schmiedehandwerk. Ein Dokumentarfilm von Juraj Kilián über das Kulturerbe in der Slowakei
Smithery. Documentary film about Slovak cultural heritage by Juraj Kilián

BARDEJOV

45
Mária Petrovičová – Jozef Petrovič
Znaky bardejovských mešťanov
Die Bürgerzeichen aus Bardejov
Emblems of the Bardejov burghers

50
Peter Harčar
Obnova mestského opevnenia v Bardejove
Erneuerung der Stadtbefestigung in Bardejov
Restoration of Bardejov town fortification

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

55
Zuzana Lisoňová
Levočské fotoateliéry
Die Photoateliers in Levoča
Levoča photo studios

60
Eva Zacharová
Školské nástenné tabule v Múzeu školstva a pedagogiky
Schulwandtafeln im Museum für Schulwesen und Pädagogik
School wall panels at the Museum of Education and Pedagogy

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

66
Eva Križanová
Dom na Hlavnom námestí v Kežmarku
Das Haus am Hlavné námestie (Hauptplatz) in Kežmarok
House at the Main Square in Kežmarok

68
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOK