Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2009

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS –
CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jozef Tihányi
Červený Kameň na zbierkových predmetoch
múzea
Der Burg Červený Kameň auf Sammlungsobjekten des
Museums
Červený Kameň Castle as part of the museum’s
collection

6
František Gahér
Epigrafické pamiatky vo Svätom Jure a
Pezinku
Epigraphische Denkmäler in Svätý Jur und
Pezinok
Epigraphic monuments in Svätý Jur and
Pezinok

11
Elena Sabadošová
Meštiansky dom na Radničnom námestí č. 9 v
Pezinku
Das Bürgerhaus am Radničné-Platz Nr. 9 in Pezinok
The Burgher’s house at Radničné námestie No. 9 in
Pezinok

17
Agáta Petrakovičová
Heřman Landsfeld – keramikár a
zberateľ
Heřman Landsfeld – Keramiker und
Sammler
Heřman Landsfeld – ceramist and
collector

23
Michaela Haviarová – Jozef Tihányi
Príbeh Hajduškovho domu v Modre
Die Geschichte des Hajdušek-Hauses in
Modra
The story of the Hajdušek house in
Modra

28
Ladislav Mlynka
Vodný kolesový mlyn
v Cajle
Die Wasserradmühle in Cajla
The water wheel mill in Cajla

30
Katarína Čierna
Galéria insitného
umenia
Galerie der Naiven Kunst
The Gallery of Naïve Art

35
Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok
2008
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá
2008
Annual prizes of the Pamiatky a múzeá review for
2008

39
Juraj Bartík
Zbierka Jiřího Janošíka: Nadregionálne
kontakty v mladšej bronzovej dobe
Die Sammlung von Jiří Janošík. Überregionale
Kontakte in der Jungbronzezeit
The collection of Jiří Janošík. Above-regional
contacts in the Late Bronze Age

43
Alexandra Kusá
Výstava Slovenský obraz ako anti-obraz v
Prahe
Die Ausstellung Slowakisches Bild als Anti-Bild in
Prag
The exhibition Slovak Picture as Anti-Picture,
Prague

46
Markéta Plichtová
Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí
Wie haben wir gelebt? Die Slowakei im 20.
Jahrhundert
How did we live? Slovakia in the 20th
century

47
Katarína Bajcurová
Martin Benka – prvý dizajnér slovenského
národného mýtu
Martin Benka – der erste Designer des slowakischen
Nationalmythos
Martin Benka – the first designer of the Slovak
national myth

49
(red.)
Národné kultúrne pamiatky na Slovensku –
okres Ružomberok
Nationalkulturdenkmäler in der Slowakei – Bezirk
Ružomberok
National cultural monuments in Slovakia –
Ružomberok district

50
Eva Švajdová
Smaltovaný riad z
Hronca
Emailgeschirr aus Hronec
Enamelled dishes from Hronec

54
Zdenka Turzíková
Obnova Apponyiho paláca v Bratislave
Renovierung des Apponyi-Palastes in
Bratislava
Renovation of the Apponyi Palace in
Bratislava

55
Mária Kotorová
Deň starých Slovanov – návrat v
čase
Der Tag der alten Slawen – eine Rückreise in der
Zeit
The Day of Old Slavs – going back in
time

57
(red.)
Moderná architektúra na
Slovensku
Moderne Architektur in der Slowakei
Modern architecture in Slovakia

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE
DENKMÄLER – TECHNICAL MONUMENTS

58
Ivan Žilinčík
Storočný parný rušeň vo
Vychylovke
Die Jahrhundertfeier der Dampflokomotive in
Vychylovka
Centenary of the steam engine in
Vychylovka

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – Verödete
Denkmäler – Extinct monuments

61
Miloš Dudáš
Osud Starej fary v
Žiline
Das Schicksal der Alten Pfarrei in
Žilina
The fate of the Old Vicarage in Žilina

OCENENIE – WÜRDIGUNG –
AWARD


66
Erika Horanská
Európske ocenenie pre
AINova
Europäischer Preis für AINova
European Award for AINova

67
NOTES – NOTES – NOTES