Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2007

Obsah – Inhaltsverzeichnis –
Contents

1
Peter
Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Miloš Dudáš
Pamiatky Žiliny a jej
okolia
Denkmäler Žilinas und seiner Umgebung
The monuments of
Žilina and its surroundings

7
Jozef Moravčík
Nové archeologické
objavy v Žiline
Neue archäologische Entdeckungen in Žilina
New
archaeological discoveries in Žilina

12
Richard Marsina
Žilina
v stredoveku

Žilina im Mittelalter
Žilina in the Middle
Ages

16
Tomáš Janura
Žilina – križovatka
obchodných ciest

Žilina – Kreuzung der Handelsstraßen
Žilina –
the crossroad of business routes

21
Michal Jurecký
Františkáni v Žiline
v 18. storočí

Die Franziskaner in Žilina im 18.
Jahrhundert
Franciscans in Žilina in the 18th century

25
Miloš Dudáš
Evanjelický a. v.
kostol v Žiline

Die evangelische Kirche A.B. in
Žilina
Evangelical church of Augsburg confession in Žilina

30
Marián Mrva – Andrej Ferko
Považské
múzeum 3D online

Považie Museum 3D online
Považské Museum 3D
online

34
Michal Šimkovic
Príbeh záchrany
Lietavského hradu

Geschichte der Rettung der Burg Lietava
The
story of rescuing Lietava castle

EXPOZÍCIA – AUSSTELLUNG –
EXHIBITION

39
Michal Jurecký
Nová expozícia v kaplnke hradu
Strečno

Neue Austellung in der Burgkapelle Strečno
New
exhibition in the Strečno castle chapel

40
VÝROČNÉ CENY ČASOPISU PAMIATKY
A MÚZEÁ ZA ROK 2006
Jahrespreise der Revue Pamiatky a múzeá 2006

Annual prizes of the Pamiatky a múzeá review for 2006

69
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS