Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 3/2005

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS –
CONTENTS

1
Jaroslav
Liptay
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Darina Petranská
Prešov
v pohybe času
Prešov im Lauf der Zeit
Prešov in the Passage of
Time

10
Mária Poláková
Prešov ako
centrum mnohorakosti kultúry

Prešol als Zentrum der kulturellen
Vielfalt
Prešov as the Centre of Cultural Diversity

14
Jana Pohaničová
Staviteľ
Juraj Byrtus, regionálne odtiene tradície
Der Baumeister Juraj Byrtus.
Regionale Abwandlung der Tradition
Builder Juraj Byrtus. Regional Tradition
Transformation

20
Marta Hrebíčková
Galéria
s nezvyčajným profilom
Eine Galerie mit ungewöhnlichem Profil
Gallery with
an Unusual Profile

25
Dana Barnová – Martin
Molnár
Portréty Sztárayovcov v Zemplínskom múzeu
v Michalovciach
Porträts der Familie Sztáray in Michalovce
The Sztárays´
Portraits in Michalovce

30
Vladislav Grešlík
Cerkva
sv. Michala Archanjela v Príkrej a jej reštaurovanie
Die Kirche des hl.
Erzengels Michael in Príkra und ihre Restaurierung
Church of St. Michael
Archangel at Príkra and Its Restoration

34
Danica Jaremová
Pamiatka
na soľných prameňoch
Ein Denkmal auf Salzquellen
Monument on Salt
Springs

37
Blahoslav Lazorík
Hasiči
majú múzeum v Prešove
Die Feuerwehr hat ein Museum in Prešov
Firemen´s has
a Museum in Prešov

41
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá
za rok 2004
Jahrespreise 2004 der Zeitschrift Pamiatky
a múzeá
Annual Prizes of the magazine Pamiatky a múzeá for the Year
2004

66
NOTES – NOTES –
NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS