Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2018

Obsah . Inhaltsverzeichnis . Contents

1

Úvodník . Leitartikel . Editorial

2

Július Vavák

Nové nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure

Neue Funde aus der slawischen Festung in Svätý Jur

New findings in the Slavic fortress of Svätý Jur

6

Anna Schirlbauer

Maliar Ephraim Hochhauser. Najstarší člen viedenskej Akadémie zo Slovenska

Der Maler Ephraim Hochhauser. Das älteste Mitglied der Wiener Akademie aus der Slowakei

Painter Ephraim Hochhauser. The oldest member of Vienna Academy from Slovakia

13

Zuzana Zvarová

Údolná stanica visutej lanovej dráhy v Tatranskej Lomnici

Talstation der Seilschwebebahn in Tatranská Lomnica

Valley cableway station in Tatranská Lomnica

18

Erik Kližan

Baťovci v Bojniciach

Die Baťas in Bojnice

Baťa family in Bojnice

22

Veronika Kapišinská

Výpravná budova železničnej stanice vo Svite

Das Abfertigungsgebäude der Bahnstation in Svit

Dispatch building of Svit railway station

VÝSKUM . FORSCHUNG . RESEARCH

27

Dominik Sabol

Kostol v Drienove. Nové nálezy a zistenia

Die Kirche in Drienov. Neue Funde und Feststellungen

Church in Drienov. New findings and discoveries

31

András Szeghy – Gabriel Szeghy

Kúrie rodu Szeghy v Bystrom

Landsitze der Familie Szeghy in Bystré

The Szeghy mansions in Bystré

ZBIERKY . SAMMLUNGEN . COLLECTIONS

36

Zuzana Francová

Obrazové hodiny s vedutami Bratislavy

Bilduhren mit Veduten von Bratislava

Pictorial clocks with Bratislava’s vistas

41

Júlia Ragačová – Radoslav Ragač

Pamätná kniha Telocvičnej jednoty Sokol v Piešťanoch

Gedenkbuch des Turnvereins Sokol in Piešťany

Memorial book of Piešťany’s Sokol Gymnastics Club

OBNOVA . RENOVIERUNG . RENOVATION

45

Peter Jurkovič

Barokový kaštieľ v Bernolákove

Das Barockschloss in Bernolákovo

Baroque manor house in Bernolákovo

NEHMOTNÉ DEDIČSTVO . IMMATERIELLES KULTURERBE . INTANGIBLE HERITAGE

50

Renata Babicová

Detvianske drevené vyrezávané kríže

Geschnitze Holzkreuze aus Detva

Detva’s wooden carved crosses

VÝSTAVA . AUSSTELLUNG . EXHIBITION

55

Ľubomír Chalupka

Klenoty z múzea. Ako sa zbiera hudba

Museumsjuwele. Wie man Musik sammelt

Museum treasures. How to collect music

58

Peter Barta

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava

Tschechisch-Slowakische / Slowakisch-Tschechische Ausstellung

Czech-Slovak / Slovak-Czech exhibition

NOVÁ EXPOZÍCIA . NEUE DAUERAUSSTELLUNG . NEW EXPOSITION

61

Krasimír Damjanov

Mestské múzeum Lučenec

Das Stadtmuseum von Lučenec

Lučenec town museum

ZAHRANIČIE . AUSLAND . FROM ABROAD

64

Michal Stehlík

List z Prahy

Ein Brief aus Prag

Letter from Prague

66

ANKETA . UMFRAGE . SURVEY

67

NOTES . NOTES . NOTES

73

KNIHY . BÜCHER . BOOKS

Obálka

s. 1

Ephraim Hochhauser: Mladá dáma Anna Sophia Meerwaldt, snúbenica zemana Zmeškala v slávnostnom odeve, olej, 1744. Oravská galéria v Dolnom Kubíne, inv. č. O 1258

Foto: SNG – Web umenia

s. 4

Kaštieľ v Bernolákove – obnovené kovanie zábradlia a svietidlá na slávnostnom schodisku

Foto: J. Kachlík