Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2016

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Krisztina Ilkó

Stredoveké nástenné maľby v kostole v Krušovciach

Mittelalterliche Wandmalereien in der Kirche von Krušovce

Medieval wall paintings in Krušovce church

9

Irena Pišútová

Rokokové motívy na habánskej fajanse 18. storočia

Rokokomotive auf der Habaner Fayence des 18. Jahrhunderts

Rococo motifs on the 18th century Hutterite ceramics

14

Uršula Ambrušová

Vandrovné knižky košických mäsiarov

Wanderbücher der Metzger aus Košice

Wandering books of Košice butchers

19

Peter Hudák

Mikuláš Konkoly-Thege a Palác astrofyziky v Hurbanove

Nikolaus Konkoly-Thege und Palast der Astrophysik in
Hurbanovo

Miklós Konkoly-Thege and Palace of Astrophysics in Hurbanovo

24

Martin Furman

Drobné sakrálne objekty v obci Domaňovce

Kleine Sakralobjekte in der Gemeinde Domaňovce

Small sacral items in Domaňovce municipality

29

René Škandík

Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Martine

Staatliches Institut für Gewerbeförderung in Martin

State Institute for Promoting Self-employments in Martin

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA . ERSTER WELTKRIEG . WORLD WAR I

34

Ľuboš Vodička

Kaverny z Veľkej vojny v Prešporku

Kavernen aus dem Großen Krieg in Pressburg

Caverns of the Great War in Pressburg

VÝSKUM . FORSCHUNG . RESEARCH

40

Jozef Ridilla

Votívna tabuľa Bartolomeja Czottmana

Eine Votivtafel von Bartholomäus Czottman

Votive panel of Bartholomew Czottman

43

Katarína Tánczosová

Maliarka Bohdana Klemensová (1849 – 1922)

Die Malerin Bohdana Klemensová (1849 – 1922)

Painter Bohdana Klemensová (1849 – 1922)

OBNOVA . RENOVATION . RECONSTRUCTION

47

Ľubor Suchý

Sklad soli v Prešove-Solivare

Das Salzlager in Prešov-Solivar

Salt store in Prešov-Solivar

53

Ľudmila Husovská

Včelín v Dechticiach

Das Bienenhaus in Dechtice

Bee-house in Dechtice

ZAHRANIČIE . AUSLAND . FROM ABROAD

57

Ivana Kvetánová – Margaréta Musilová

Veduta Possonie – Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii

Eine Vedute von Possonia – Bratislava im Palazzo Vecchio in
Florenz

Veduta of Possonia – Bratislava in Palazzo Vecchio in
Florence

63

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY

65

NOVÁ EXPOZÍCIA – NEUE DAUERAUSSTELLUNG – NEW PERMANENT
EXHIBITION

67

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BOOKS – BÜCHER

Obálka

Sklad soli v Prešove po obnove, 2016

Foto: Ľ. Suchý

Normal
0

21

false
false
false

SK
X-NONE
X-NONE