Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 2/2012

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Redakcia
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Eva Križanová
Žánrové prvky v gotickej stavebnej plastike
Genre-Elemente in gotischer Bauplastik
Genre elements in gothic architectural sculpture

8
Janka Oršulová
Erby na svorníkoch kostolov vo Svätom Jure, Pezinku a Častej
Die Wappen auf Schlusssteinen der Kirchen von Svätý Jur, Pezinok und Častá
Coats of arms on church sectroids in Svätý Jur, Pezinok and Častá

16
Peter Buday
Liber mortuorum nitrianskych františkánov
Liber mortuorum der Franziskaner von Nitra
Liber mortuorum of Nitra’s Franciscans

20
Miroslav Števík
Liehovar pod hradom Ľubovňa
Die Brennerei unter der Burg Ľubovňa
Distillery under the Ľubovňa Castle

23
Juraj Babjak
Pomníky padlým v prvej svetovej vojne
Denkmäler der Gefallenen des Ersten Weltkrieges
Cenotaphs commemorating the dead in World War I

29
Pavol Makyna
Výstavba Priehrady mládeže
Der Aufbau der Talsperre der Jugend (Priehrada mládeže)
Construction of the Youth Dam (Priehrada mládeže)

35
Dagmar Poláčková
120 rokov sklárne v Lednických Rovniach
120 Jahre der Glashütte in Lednické Rovne
120 years of Lednické Rovne glassworks

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

40
Mária Zajíčková
Cechový oltár zo Skalice
Der Zunftaltar der Stiefelmacher von Skalica
Guild altar of the Skalica boot makers

46
Jozef Medvecký
Oltárny obraz sv. Štefana kráľa v Skalici
Das Altarbild des Hl. König Stephan in Skalica
Altar picture of St. Stephen the King in Skalica

OBNOVA – RENOVATION – RENOVIERUNG

48
Jozef Lenhart
Kaštieľ v Tomášove
Das Schloss in Tomášov
Tomášov manor house

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

55
Renáta Babicová – Ivan Kopáčik
Faksimile privilégia pre Detvu z roku 1811
Das Faksimile eines Privilegiums für Detva aus dem Jahre 1811
Facsimile of Detva privilege from 1811

59
Zuzana Juríčková
Augustus z Prima Porty
Der Augustus von Prima Porta
Augustus of Prima Porta

EXPOZÍCIA – DAUERAUSSTELLUNG – EXPOSITION

62
Marian Číž
Drevo vždy živé
Das immer lebendige Holz
Ever living wood

RECENZIA – REZENSION – REVIEW

64
Aurel Hrabušický
Nová publikácia Ľubomíra Longauera
Eine neue Publikation von Ľubomír Longauer
New publication of Ľubomír Longauer

67
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka
1. strana
Kaplnka sv. Michala v Košiciach, detail, symbol mŕtveho
Foto: P. Kresánek
4. strana
Augustova socha v Archeologickom múzeu SNM, detail panciera
Foto: I. Choma