Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2018

Obsah . Inhaltsverzeichnis . Contents

1

Úvodník . Leitartikel . Editorial

2

Milan Horňák

Pohrebisko z obdobia Avarského kaganátu v Bratislave-Podunajských Biskupiciach

Awarenzeitliches Gräberfeld in Bratislava-Podunajské Biskupice

Burial ground of Avarian caganate in Bratislava-Podunajské Biskupice

5

Martin Vančo

Unikátne kovanie opasku z avarského pohrebiska v Podunajských Biskupiciach

Einzigartiger Beschlag aus dem Gräberfeld in Bratislava-Podunajské Biskupice

Unique belt fitting from the burial ground in Bratislava-Podunajské Biskupice

8

Marek Budaj

Denár Karola Veľkého z Podunajských Biskupíc

Denar Karls des Großen aus einem Awarengrab in Podunajské Biskupice

Denar coin of Charles the Great from the Avarian grave in Podunajské Biskupice

9

Karol Kantek – Eva Kowalská

Kúpele Rogaška Slatina a ich úloha v slovenských dejinách

Kurort Rogaška Slatina und seine Rolle in slowakischer Geschichte

Rogaška Slatina spa and its role in Slovak history

16

Maroš Semančík

Pamiatková obnova Kežmarského hradu na začiatku 20. storočia

Denkmalpflegerische Erneuerung der Burg Kežmarok am Anfang des 20. Jahrhunderts

Monument renovation of Kežmarok castle at the beginning of the 20th century

21

Adriana Priatková – Eleonóra Blašková

Tanečné školy v medzivojnových Košiciach

Tanzschulen in Košice der Zwischenkriegszeit

Dance schools in the inter-war Košice

OBNOVA . ERNEUERUNG . RENOVATION

29

Vladimír Majtan

Rosenfeldov palác v Žiline

Das Rosenfeld-Palais in Žilina

Rosenfeld Palace in Žilina

VÝSKUM . FORSCHUNG . RESEARCH

34

Marek Gilányi

Neznámy erb biskupa Jozefa Čárskeho

Ein unbekanntes Wappen des Bischofs Jozef Čársky?

Unknown coat of arms of Bishop Jozef Čársky?

Zbierky . SAMMLUNGEN . COLLECTIONS

41

Lucia Duchoňová

Nábytok pre biskupa Jantauscha z dielne Vojtecha Novotného

Die Möbel für Bischof Jantausch aus der Werkstatt von Vojtech Novotný

Furniture for bishop Jantausch from the workshop of Vojtech Novotný

Zaniknuté pamiatky . UNTERGEGANGENE DENKMÄLER . NON-EXISTENT MOMUMENTS

44

Rastislav Luz

Stratené epigrafické pamiatky Kostola sv. Juraja vo Svätom Jure

Verlorene epigraphische Denkmäler der Kirche Hl. Georg in Svätý Jur

Lost epigraphic monuments of St. George’s Church in Svätý Jur

Reštaurovanie . RESTAURIERUNG . RESTORATION

48

Brigita Hradská

Scénické návrhy Ladislava Vychodila k Suchoňovej opere Krútňava

Szenische Entwürfe von Ladislav Vychodil zur Eugen Suchoňs Oper Krútňava

Ladislav Vychodil’s stage designs for Suchoň’s opera Krútňava

NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO SLOVENSKA . IMMATERIELLES KULTURERBE DER SLOWAKEI . Intangible cultural heritage of Slovakia

52

Katarína Hallonová

Drotárstvo. Príbeh (takmer) strateného dedičstva

Drahtbinderei. Die Geschichte des (beinahe) verlorenen Erbes

Tinkering. The story of (almost) lost heritage

57

Anketa . UMFRAGE . INQUIRY

VÝSTAVA . AUSSTELLUNG . EXHIBITION

59

Matúš Dulla

Weinwurmova výstava v Slovenskej národnej galérii

Weinwurm Ausstellung in der Slowakischen Nationalgalerie

Weinwurm’s exhibition at the Slovak National Gallery

62

Václav Podestát

Mesiac fotografie 2017

Der Monat der Photographie 2017

Month of Photography 2017

MÉDIÁ . MEDIEN . MEDIA

64

mv

Zatopené

Überschwemmt

Flooded

List z … . Ein Brief aus … . LETTER FROM …

66

Hana Dvořáková

List z Brna

Ein Brief aus Brünn

Letter from Brno

68

NOTES . NOTES . NOTES

73

KNIHY . BÜCHER . BOOKS

Obálka

s. 1

Kovanie opasku z Podunajských Biskupíc

Foto: M. Horňák

s. 4

Schodisko Rosenfeldovho paláca v Žiline po obnove

Foto: M. Jančúc